RESULTS DATABASE | ADMINISTRATOR DESCRIPTION


Partners

Institution Agencja Reklamowa DD Studio (DD Studio Advertising Agency)
Street Dominikańska
No. 9
Postal code 02-738
City / Town Warszawa
Phone +48 22 843 66 20
Fax +48 22 843 66 20
Institution Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA Economic Consultancy A.C.)
Street Towarowa
No. 35
Postal code 61-896
City / Town Poznań
Phone +48 61 643 51 42
Fax +48 61 859 59 01
Institution Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Development Foundation)
Street Zakopiańska
No. 21 / 3/4
Postal code 03-934
City / Town Warszawa
Phone +48 22 616 33 16
Fax +48 22 616 33 16
Institution Fundacja „Wspólnota Nadziei” (The ”Community of Hope Foundation”)
Street Olsztyńska
No. 14
Postal code 30-410
City / Town Kraków
Phone +48 12 413 06 69
Fax +48 12 413 29 01
Institution Gmina Lesznowola (Municipality of Lesznowola)
Street Gminnej Rady Narodowej
No. 60
Postal code 05-506
City / Town Lesznowola
Phone +48 22 757 93 40
Fax +48 22 757 92 70
Institution Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Street Al. Niepodległości
No. 186
Postal code 00-608
City / Town Warszawa
Phone +48 22 576 81 79
Fax +48 22 825 49 58
Institution Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna” (”Fraszka Edukacyjna” Publishing House)
Street Grochowska
No. 306/308 / 151
Postal code 03-480
City / Town Warszawa
Phone +48 22 810 80 12
Fax +48 22 810 80 12

Administrator

Institution Fundacja na rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych ”Synapsis” (”Synapsis” Foundation)
Street Ondraszka
No. 3
Postal code 02-085
City / Town Warszawa
Homepage click to open
Phone +48 22 825 86 33
Fax +48 22 825 86 33
Project D0461