RESULTS DATABASE | LIST OF PARTNERS


Partner

Project number

A&E Consult Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. (A&E Consulting Group Co. Ltd.)
Agencja Handisoft (Handisoft Agency)
Agencja Informatyczna J. Gajdasz, A. Makarow, B. Manturewicz, R. Nowak sp. j. (IT Agency, Gajdasz, Makarow, Manturewicz, Nowak Registered Partnership)
Agencja Nieruchomości Rolnych (Agricultural Property Agency)
Agencja Reklamowa DD Studio (DD Studio Advertising Agency)
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości SA (Agency for Enterprise Development A.C.)
Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA (Regional Development Agency MARR S.A.)
Agencja Turystyki Językowej „Lingwista” (”Lingwista” Language Tourism Agency)
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice)
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poznań University of Economics)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH University of Science and Technology in Cracow)
Akademia Morska w Gdyni (Gdynia Maritime University)
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (The Maria Grzegorzewska Academy of Special Education)
Akademia Rodzinna (Family Academy)
Akademia Rolnicza we Wrocławiu (The Agricultural University of Wrocław)
Altkom Akademia SA (Altkom Akademia S.A.)
Amistad Sp.z.o.o. (Amistad Co. Ltd.)
Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych Diecezji Częstochowskiej (Archbishop’s Committee for Support of the Unemployed from Częstochowa Diocese)
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia (Green Line Association in Babia Góra)
Badania Systemowe EnergSys Sp. z o.o. (EnergSys System Research Co. Ltd.)
BD Center – Centrum Biznesu i Rozwoju (Business and Development Centre)
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr (The Białystok Foundation for Human Resources Development)
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (Bieszczady Regional Development Agency Co. Ltd.)
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. (Bieszczady Regional Development Agency Co. Ltd.)
Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju (Biłgoraj Agency for Regional Development)
Bio-Wat
Biuro Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego (Rzeszów University Career Development Office)
Biuro Konsultingowe Fundacji Akademii Ekonomicznej (Academy of Economics Foundation’s Consulting Office)
Biuro Obsługi Firm S.C. – Katarzyna i Piotr Wiejak
Biuro Turystyczne „Abex” (”Abex” Travel Agency)
Burmistrz Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (Mayor of Warsaw-Wola)
Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego (Vocational Development Centre in Bydgoszcz)
Capgemini Polska Sp. z o.o. (Capgemini Poland Co. Ltd.)
Caritas Diecezji Kieleckiej (Caritas of the Kielce Diocese)
Caritas Diecezji Kieleckiej (Caritas of the Kielce Diocese)
Caritas Diecezji Sosnowieckiej (Caritas of the Sosnowiec Diocese)
CASE – Doradcy Sp. z o.o. (CASE – Advisors Co. Ltd.)
Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim (The Guild of Craftsmen and Other Entrepreneurs in Wodzisław Śląski)
Cech Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku (Guild of Crafts and SME in Rybnik)
Cech Rzemiosł Różnych w Żorach (Guild of Various Crafts in Żory)
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Central Institute for Labour Protection – National Research Institute)
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Central Institute of Labour Protection – National Research Institute)
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Central Institute of Labour Protection – National Research Institute)
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego (Centre for Research and Development of Printing Industry)
Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży „Kana” (The Centre for Education of Youth “Kana”)
Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej – Fundacja Miasta Krakowa (Cultural and Ecological Education Centre – Foundation of Cracow City)
Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński (Centre for Polish Language and Culture in the World – Jagiellonian University)
Centrum Kształcenia Kadr „Aktin” (”Aktin” Staff Education Centre)
Centrum Kształcenia Praktycznego (Vocational Training Centre)
Centrum Kształcenia Praktycznego (Vocational Training Centre)
Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy (Centre for Practical Education in Nidzica)
Centrum Niderlandzkie Sp. z o.o. (The Netherlands Centre Co. Ltd.)
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego (”Dialogue” The A. Bączkowski Social Partnership Centre)
Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego (A. Bączkowski ”Dialog” Centre for Social Partnership)
Centrum Praw Kobiet (Women’s Rights Centre)
Centrum Promocji Biznesu (Centre for Business Promotion)
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (CRIS Centre for Social Initiative Development)
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, (Social Initiatives Development Centre)
Centrum Techniki Okrętowej SA (Ship Design and Research Centre)
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”, (Christian Association of Disabled People, Their Families and Friends ”Ognisko”)
CIS Nephax Maria Jolanta Podsiadły
Cleaning Consulting J. Kowalska
Collegium Civitas
Congress and Training Center Sp. z o.o. (Congress and Training Centre Co. Ltd.)
CTC Polska Sp z o.o. (CTC Polska Co. Ltd.)
Danmar Computers Małgorzata Mikłosz (Danmar Computers)
Demos Polska Sp. z o.o. (Demos Polska Co. Ltd.)
Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Department of Social Assistance and Integration, Ministry of Labour and Social Policy)
Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Department of Labour Market, Ministry of Labour and Social Policy)
Derm-Service Pologne
Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych „Asesor” (Lower Silesian College of Public Services ”Asesor”)
Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej (Lower-Silesia Social Welfare Centre)
Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Bezrobotnych (Lower-Silesia Association for Unemployed Protection)
Dom Dziecka nr 9, Dom Międzypokoleniowy Bednarska (Children’s Home No. 9 in Łódź)
Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa (Angelus Silesius Meeting House)
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (House for Polish-German Cooperation)
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA Economic Consultancy A.C.)
Drehabud Sp.j., Kruszlińska, Hinc
e-service
Eduserwis Laks i Marciniak (Eduservice Laks and Marciniak)
Ekoton
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (The Counselling Union for Disabled People)
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Elbląg Association for the Support of Non-Governmental Initiatives)
EnterNet Sp. z o.o. (EnterNet Co. Ltd.)
Euro Projekt Sp. z o.o. (Euro Projekt Co. Ltd.)
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (European Meeting Centre – Nowy Staw Foundation)
Federacja Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego (Trade Unions Federation of the Light Industry)
Federacja Pracodawców Polski Zachodniej (Western Poland Employers Association)
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Rada Terenowa (Polish Federation of Engineering Associations – NOT Local Board)
Forum Firm Miasta Radlin (Firms Forum of Radlin City)
Forum Związków Zawodowych (Trade Unions Forum)
Fundacja „Centrum Promocji Kobiet” (”Centre for the Advancement of Women” Foundation)
Fundacja „Jagniątków” (”Jagniątków” Foundation)
Fundacja „Odnowa Wsi” (”Revival of Rural Areas” Foundation)
Fundacja „Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej” przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Klinika Prawa (”Students Center of Law Advice Foundation”, Legal Clinic – Faculty of Law, Warsaw University)
Fundacja „Wspólnota Nadziei” (The ”Community of Hope Foundation”)
Fundacja Bieszczadzka „Partnerstwo dla Środowiska” (Bieszczady ”Partnership for the Environment” Foundation)
Fundacja Centrum Praw Kobiet – Oddział Kraków (Women’s Rights Centre – Branch in Cracow)
Fundacja Centrum Promocji Kobiet (Centre for the Advancement of Women Foundation)
Fundacja Dom Wspólnoty „Barka” (”Barka” Community House Foundation)
Fundacja Edukacji Europejskiej (European Education Foundation)
Fundacja Ekologiczna „Ekoterm Silesia” (Ecological Foundation ”Ekoterm Silesia”)
Fundacja Ekologiczna Ekoterm-Silesia (Ecological Foundation “Ekoterm-Silesia”)
Fundacja Feminoteka (Feminoteka Foundation)
Fundacja Gospodarcza (The Economic Foundation)
Fundacja Gospodarcza (The Economics Foundation)
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych FISE (Foundation for Social and Economic Initiatives)
Fundacja Koszykówka Polska (Polish Basketball Foundation)
Fundacja Kształcenia Menedżerów na Pomorzu Zachodnim (Foundation of Managerial Education in the Region of West Pomerania)
Fundacja na rzecz Dzieci Niewidomych i Niedowidzących (Foundation for Blind and Partially-Sighted Children)
Fundacja na rzecz rozwoju Inicjatyw Społecznych „Współpraca” (”Cooperation” Foundation for Development of Social Initiatives)
Fundacja na rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych dla Niepełnosprawnych TUS (Foundation for Specialized Transportation Service for Disabled – TUS)
Fundacja Niepełnosprawnym i Oczekującym Pomocy (Foundation for People with Disabilities and in Need of Help)
Fundacja Pinel Polska (Pinel Polska Foundation)
Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, koniku!” (Aid Foundation
Fundacja Promocji Gmin Polskich (Foundation for the Promotion of Polish Minicipalities)
Fundacja Promocji Gmin Polskich (Foundation for the Promotion of Polish Municipalities)
Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada" (LA STRADA Foundation)
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Foundation in Support of Local Democracy)
Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii (The Foundation for Cardiac Surgery Development)
Fundacja Rozwoju Miasta Knurowa (Foundation for the Development of Knurów)
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Enterprise Development Foundation)
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości (Enterprise Development Foundation)
Fundacja Rozwoju Regionów i Przedsiębiorczości (Foundation for the Development of Entrepreneurship and Regions)
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Civil Society Development Foundation)
Fundacja Równych Szans (Equal Opportunities Foundation)
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo (Happy Childhood Foundation)
Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (The Maria Curie-Skłodowska University Foundation)
Fundacja Warmia i Mazury (Warmia i Mazury Foundation)
Gdański Związek Pracodawców (Gdańsk Association of Employers)
Gimnastyka Zdrowotna Urszula Boy (Gymnastics for Health, Urszula Boy)
Główny Instytut Górnictwa (Central Mining Institute)
Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office)
Gmina Kwilcz (Municipality of Kwilcz)
Gmina Lesznowola (Municipality of Lesznowola)
Gmina Miasta Radom (The Municipality of Radom)
Gmina Miasta Sopotu (The City of Sopot)
Gmina Mogilany – Urząd Gminy Mogilany (Municipality of Mogilany)
Gmina Rogoźno (Municipality of Rogoźno)
Gmina w Nysie (Municipality of Nysa)
Gmina w Prudniku (Municipality of Prudnik)
Gmina Wieprz – Urząd Gminy Wieprz (Municipality of Wieprz)
Gmina Wrocław (Municipality of Wrocław)
Gmina Wrocław (Municipality of Wrocław)
Gmina Wrocław (Municipality of Wrocław)
Gmina Zgierz (Municipality of Zgierz)
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach (Commune Social Welfare Centre in Prostki)
Gorlickie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości (Gorlice Association for the Entrepreneurship Support)
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (Municipal Labour Office)
Grupa Wydawnicza „Infor” Spółka Akcyjna (”Infor” Publishing Group A.C.)
Habitat for Humanity Gliwice
heapmail Internet Service Provider HM Spółka z o.o. (heapmail Internet Service Provider HM Co. Ltd.)
Hogben SC Marcin Łuczyk, Piotr Wilanowski
Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio Sp.j.
III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera (Dr Karol Jonscher City Hospital)
IMC Kariera Sp. z o.o. (IMC Kariera Co. Ltd.)
Info Graf
Infomax Sp. Jawna Działowski, Szczepański, Lewicki (Infomax Registered Partnership Działowski, Szczepański, Lewicki)
Informator Sp. z.o.o. (Informator Co. Ltd.)
Instytut Badań Marketingowych i Społecznych VRG Strategia (VGR Strategy Institute of Marketing and Social Research)
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk (Systems Research Institute, Polish Academy of Sciences)
Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im. Ignacego Jana Paderewskiego (The Ignacy Jan Paderewski Christian-Democratic Institute)
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. (InBiT Institute for Organisation of Enterprises and Information Technology)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (Institute of Labour and Social Studies)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (The Institute of Labour and Social Studies)
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (The Institute of Labour and Social Studies)
Instytut Problemów Europejskich (European Issues Institute)
Instytut Przedsiębiorczości Prymus (Prymus Institute of Entrepreneurship)
Instytut Rozwoju Służb Społecznych (Institute for Development of Social Services)
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (Jagiellonian University, Institute of Public Affairs)
Instytut Studiów Politycznych PAN (Polish Academy of Sciences, Institute of Political Studies)
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (Polish Academy of Sciences, Institute of Political Studies)
Instytut Zrównoważonego Rozwoju (Institute of Sustainable Development)
ISO-Tech Sp. z.o.o. (ISO-Tech Co. Ltd.)
ITM Centrum Komputerowe (ITM Computer Centre)
ITTI Sp. z o.o. (ITTI. Co. Ltd.)
Izba Gospodarcza „Śląsk” (Chamber of Commerce ”Silesia”)
Izba Gospodarcza w Ełku – Ełckie Forum Gospodarcze (Ełk Chamber of Commercial– Ełk Economic Forum)
Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim (Wodzisław Śląski Chamber of Commerce)
Izba Przemysłowo - Handlowa w Tarnowie (Chamber of Commerce and Industry in Tarnów)
Izba Przemysłowo-Handlowa (Chamber of Commerce and Industry in Toruń)
Izba Przemysłowo-Handlowa (The Chamber of Industry and Commerce)
Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku (Chamber of Commerce and Industry in Białystok)
Izba Rzemieślnicza (Chamber of Crafts)
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości Katowice (Chamber of Crafts and Small and Medium Business)
Izba Rzemiosła (The Craft Chamber)
Kancelaria Adwokacka Nikiel i Zacharzewski SC (Lawyer’s Office Nikiel and Zacharzewski Civil Partnership)
Kancelaria Prawna Radca Prawny Tomasz Tatomir (Tomasz Tatomir Attorney at Law)
Kapitał Plus Katarzyna Michno (Kapitał Plus Katarzyna Michno)
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (Karkonosze Agency for Regional Development)
Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” (The Catholic Youth Education Centre “Kana”)
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (Katowice Special Economic Zone A.C.)
Kobiety OnLine – Internet Media (Women OnLine – Internet Media)
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy (Headquarters of Voluntary Labour Corps)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność 80” przy Zakładach Mechanicznych „Bumar Łabędy” SA (”Solidarity 80” Trade Union Inter-Enterprise Commission ”Bumar Łabędy”)
Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej (”Solidarity” Trade Union Inter-Enterprise Comission of Gdańsk Shipyard)
Konfederacja Pracodawców Polskich (Confederation of Polish Employers)
Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa (Koszalin Chambre of Industry and Commerce)
Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (The Koszalin Social and Cultural Society)
Krajowa Agencja Informacyjna „Info” (National News Agency ”Info”)
Krajowa Izba Gospodarcza (The Polish Chamber of Commerce)
Krajowa Izba Gospodarcza (The Polish Chamber of Commerce)
Krajowa Izba Gospodarcza (The Polish Chamber of Commerce)
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna (National Chamber of Economy and Rehabilitation)
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna (National Chamber of Economy and Rehabilitation)
Krajowa Rada Kuratorów (State Council of Probation Officers)
Krajowa Rada Spółdzielcza (National Co-operative Council)
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education)
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (National Centre for Supporting Vocational and Continuing Education)
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych (National Audit Union of People with Disabilities’ Cooperatives and Blind People Cooperatives)
Krakowska Fundacja Hamlet (Hamlet Cracow Foundation)
Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (The Andrzej Frycz Modrzewski Cracow University College)
Krakowski Zarząd Komunalny (Public Utility Company)
Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Lublinie (Provincial Probation Officer of the Provincial Court)
Kurier Szczeciński Sp. z o.o. (Kurier Szczeciński Daily Co. Ltd.)
Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju (Leżajsk Development Association)
Liga Kobiet Polskich – Zarząd Łódzki (Polish Women League – Department Łódź)
Lubelskie Forum Pracodawców (Employers’ Forum in Lublin)
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Łódź Regional Development Agency)
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA (The Małopolska Agency for Regional Development A.C.)
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej (Małopolska School of Public Administration)
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej (The Małopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics)
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (The Małopolska School of Public Administration, Cracow University of Economics)
Małopolski Instytut Kultury (Małopolska Culture Institute)
Małopolski Związek Pracodawców (Małopolska Union of Employers)
Małopolski Związek Pracodawców (The Employers Union of Małopolska)
Maroon Point Polska
Martis Sp. z o.o.
Master Consulting Sp. z o.o. (Master Consulting Co. Ltd.)
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży (Mazowsze Centre for Neuropsychiatry and Rehabilitation of Children and Youth)
Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. (Mazowsze Training Centre Co. Ltd.)
Media Expo
Miasto Biłgoraj (Biłgoraj City)
Miasto Gliwice (The City of Gliwice)
Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie (Municipality of Krosno Odrzańskie)
Miasto Kielce (City of Kielce)
Miasto Ruda Śląska (The City of Ruda Śląska)
Miasto Suwałki (The City of Suwałki)
Miasto Żary (The City of Żary)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (City Centre for Family Assistance)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Municipal Family Assistance Centre)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku (Municipal Family Assistance in Slupsk)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Municipal Social Welfare Centre)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Social Welfare Centre)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku (Municipal Social Welfare Centre in Gdansk)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni (Municipal Social Welfare Centre in Gdynia)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Municipal Social Assistance Centre)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Municipal Social Welfare Centre)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie (Municipal Social Welfare Centre)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie (Municipal Social Welfare Centre in Sopot)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Łódź-Śródmieście (Municipal Social Welfare Centre – District Łódź-Śródmieście)
Miejski Urząd Pracy w Lublinie (City Labour Office)
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network” (”Partners Network” International Partnership Centre)
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network (International Centre of Partnership Partners Network)
Międzynarodowe Forum Kobiet (International Forum for Women)
Międzynarodowe Forum Kobiet (International Forum for Women)
Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Lublinie (Inter-voivodship Services Cooperative of the Disabled)
Minister Obrony Narodowej (Minister of National Defence)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and Social Policy)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministry of Labour and Social Policy)
Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, (Namysłów Association for Economic Initiatives)
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (Nidzica Foundation for Development)
Nidzicki Fundusz Lokalny (Nidzica Local Fund)
Nikom System K. Kuncelman, M. Czerniak, Sp. Jawna (Nikom System Agency)
Nordis SC (Nordis Co.)
Nowa Gazeta Praska (”Nowa Gazeta Praska” Daily)
NSZZ „Solidarność” przy Zakładach Mechanicznych „Mesko” SA (”Solidarity” Trade Union at ”Mesko” A.C.)
NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk (”Solidarity” Trade Union of Lower Silesia Region)
NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk (“Solidarity” Trade Union, Lower Silesia Region)
Ogólnopolski Związek Organizacji na Rzecz Integracji Społecznej (Polish National Union of Organisations for Social Integration)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (All-Poland Alliance of Trade Unions)
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (The All-Poland Alliance of Trade Unions)
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (District Inspectorate of Prison Service)
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie (Regional Prison Authority in Lublin)
Olsztyńska Izba Budowlana (Olsztyn Chamber of Construction)
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego (The Tadeusz Kotarbiński School of Information Technology and Management)
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL (Opole Centre of Local Democracy)
OSI CompuTrain SA
Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych Rady Stołecznej NOT Sp. z o.o.
Ośrodek Kształcenia i Podwyższania Kwalifikacji Zawodowych OK, Agata Czepirska (Education and Vocational Skills Raising Centre OK, Agata Czepirska)
Ośrodek Kształcenia Kursowego w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Sp. z o.o. (Training Centre in the Konstancin-Jeziorna Centre for Training and Rehabilitation)
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej (Walerian Pańko Centre for Local Government Training, Foundation in Support of Local Democracy)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (Social Welfare Centre for Warsaw – District Śródmieście)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (Social Welfare Centre for Warsaw – District Śródmieście)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy (Social Welfare Centre for Warsaw-Śródmieście District)
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy (Social Welfare Centre for Warsaw – District Żoliborz)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie (Social Welfare Centre in Bychawa)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (Social Welfare Centre in Czerwionka-Leszczyny)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy (Social Welfare Centre in Konopnica)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedrzwicy Dużej (Social Welfare Centre in Niedrzwica Duża)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach (Social Welfare Centre in Niemce)
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku (Social Welfare Centre in Rybnik)
Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Doren Centre for Rehabilitation of the Addicted)
Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP nr1 w Krakowie (Voluntary Labour Corps Training and Education, Centre No. 1)
Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego „Mediator” (”Mediator” Centre of Training and Economic Consultancy)
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (Support Centre for People with Mental Disorders)
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa (The Angelus Silesius University of Applied Sciences)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (State Fund for Rehabilitation of People with Disabilities)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (State Fund for Rehabilitation of People with Disabilities)
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – KPK Praca w Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (Catholic Action Branch – Parish of the Sacred Heart of Jesus Christ)
Podkarpacka Izba Gospodarcza (Sub-Carpatian Chamber of Industry and Trade)
Podkarpacka Wspólnota Organizacji Socjalnych POWOS (Podkarpacie Association of Social Organisations PoWOS)
Podkarpacki Klub Biznesu (Podkarpacki Business Club)
Pola Sp. z o.o.
Politechnika Gdańska (Gdańsk University of Technology)
Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Radom University of Technology)
Politechnika Śląska – Centrum Kształcenia Inżynierów (Silesian University of Technology, Engineers’ Training Centre)
Politechnika Śląska (Silesian University of Technology)
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, Zakład Zastosowań Informatyki w Inżynierii Lądowej (Warsaw University of Technology – Faculty of Civil Engineering, Division of Applied Computer Sciences in Civil Engineering)
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo” (The Polish Foundation for Assistance to All Children with Hearing Problems)
Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” (Polish Foundation for Humanitarian Aid ”Res Humanae”)
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan (Polish Confederation of Private Employers Lewiatan)
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji (Polish Corporation of Sanitary, Heating and Gas Installation Companies)
Polski Czerwony Krzyż (Polish Red Cross)
Polski Klub Ekologiczny – Koło Miejskie w Gliwicach (Polish Ecological Club, Gliwice Branch)
Polski Klub Ekologiczny, Koło Miejskie w Gliwicach (Polish Ecological Club, Gliwice Branch)
Polski Związek Alpinizmu (Polish Alpinism Association)
Polski Związek Niewidomych (Polish Association of the Blind)
Polski Związek Piłki Siatkowej (Polish Volleyball Association)
Polski Związek Pracodawców Prywatnych Edukacji (Polish Union of Private Employers in Education)
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Polish Disability Forum)
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy (Polish Association for Persons with Mental Impairment, Nidzica Branch)
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Niskiego Wzrostu (Polish Association for the Short-Heighted People with Disabilities)
Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków (Polish Association of Practicing Psychologists)
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (Polish Human Resources Management Association)
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych (Polish Society for Muscle and Nervous Diseases)
Polskie Towarzystwo Informatyczne (Polish Information Processing Society)
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody„Pro Natura” (Society of Wildlife Friends ”Pro Natura”)
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (Polish Psychiatric Society)
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Wojewódzki w Szczecinie, (Association for People Suffering from Multiple Sclerosis)
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem – Oddział Wojewódzki w Szczecinie (Polish Association for Rehabilitation of the Disabled)
Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw (Polish-American Small Business Advisory Foundation)
Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. w Szczecinie (Pomerania Academy of Vocational Training in Szczecin)
Pomorska Fundacja „Słonecznik” (”Sunflower” Pomeranian Foundation)
Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności (Pomeranian Forum in Aid of Getting Out of Homelessness)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (Psychological and Pedagogical Centre)
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 (Psychological and Pedagogical Centre No.1)
Powiat Bieruńsko-Lędziński (Poviat of Bieruń-Lędziny)
Powiat Biłgoraj (the Biłgoraj District)
Powiat Gliwicki (Poviat of Gliwice)
Powiat Krośnieński (Poviat of Krosno)
Powiat Lublin (the Lublin District)
Powiat Miechowski (Poviat of Miechów)
Powiat Namysłów (Poviat of Namysłów)
Powiat Nowosądecki (Poviat of Nowy Sącz)
Powiat Sejneński (Poviat of Sejny)
Powiat Tatrzański (Tatry Poviat)
Powiat Żagański (Poviat of Żagań)
Powiat Żarski (Poviat of Żary)
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim (Poviat Centre of Continuing Education)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Poviat Family Assistance Centre in Suwałki)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Biłgoraju (District Centre of Family Support in Biłgoraj)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (District Centre of Family Support in Ełk)
Powiatowy Urząd Pracy (Poviat Labour Office in Kielce)
Powiatowy Urząd Pracy (Poviat Labour Office in Żnin)
Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód (Poviat Labour Office Łódź – East)
Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 (Poviat Labour Office No. 1 in Łódź)
Powiatowy Urząd Pracy Skarżysko-Kamienna (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju (District Labour Office in Biłgoraj)
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Ełku (District Labour Office in Ełk)
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni (Poviat Labour Office in Gdynia)
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (Poviat Labour Office in Kielce)
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim (Poviat Labour Office in Krosno Odrzańskie)
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku (Poviat Labour Office in Leżajsk)
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie (District Labour Office in Lublin)
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy (District Labour Office in Nidzica)
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu (Poviat Labour Office in Oświęcim)
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku (Poviat Labour Office in Rybnik)
Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie Szczecińskim (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach (Poviat Labour Office in Suwałki)
Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach (Poviat Labour Office in Szamotuły)
Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu (Poviat Labour Office in Tarnobrzeg)
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu (Poviat Labour Office in Wałbrzych)
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim (Poviat Labour Office)
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu (Poviat Labour Office in Zabrze)
Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu (Poviat Labour Office in Zamość)
Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu (Poviat Labour Office in Żagań)
Powiatowy Urząd Pracy w Żarach (Poviat Labour Office in Żary)
Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku (District Roads Authority in Ełk)
Powiślańskie Towarzystwo Społeczne (Powiśle Social Society)
Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości PAIP (Academic Incubator of Entrepreneurship in Poznań)
Północna Izba Gospodarcza (Northern Chamber of Commerce)
Pracownia Edukacji Instytut Studiów Edukacyjnych Zdzisław Czaplicki (Institute of Education Studies)
Pracownia Psychologiczna Elżbieta Sołtys (Psychology Workshop Elżbieta Sołtys)
Procesy Inwestycyjne SA (Investment Processes A.C.)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme)
Przedsiębiorstwo Ef-Ka (Ef-Ka Company)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Municipal Services Company)
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Efektor” S.C. (“Efektor” Trade, Service and Production Enterprise)
Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Budo-Masz (Enterprise for Construction Services – Budo-Masz)
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS sp. j. (APIS - Multi-branch enterprise)
Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców w Polsce (United Nations High Commissioner for Refugees Representative in Poland)
Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych (Przeworsk Association for Supporting Economic Initiatives)
r-BIT Rzeszów M.J.M. Obidowiczowie Sp. jawna
Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej (High Council of Polish Committee for Social Assistance)
Rada OPZZ Województwa Śląskiego (OPZZ Trade Union – Silesia Voivodship Board)
Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ „Solidarność” (“Solidarity” Trade Union of the Śląsko-Dąbrowski Region)
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (Regional Centre for the Support of Non-Governmental Initiatives)
Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. (Investor Development Agency in Ruda Śląska Co. Ltd.)
Rudzka Agencja Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. (Investor Development Agency in Ruda Śląska Co. Ltd.)
Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (Roman-Catholic Parish of the Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary)
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pabianicach (Public Health Centre in Pabianice)
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie (Area Health Service Administration – Psychiatry in Warsaw)
Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Urząd Pracy (Pomorskie Voivodship Self-government, Voivodship Labour Office)
Schulz i Wspólnicy s-ka komandytowa. Kancelaria Adwokatów (Schulz and Partners – Attorneys at Law)
Segel Polska Sp. z o.o. (Segel Poland Ltd.)
Sekcja Krajowa Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność” (”Solidarity” Trade Union, National Section of the Naval Industry)
Signa Sp. z o.o. (Signa Co. Ltd.)
Sopockie Przedszkole Niepubliczne (Sopot Non-Public Kindergarten)
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach (Area Health Service Administration – Psychiatry in Suwałki)
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej (Teaching Caring Centre for the Handicapped Children)
Sportowe Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społecznej „Barka” (Sports Association for Social Integration ”Barka”)
Stargardzka Izba Gospodarcza w Stargardzie Szczecińskim (Stargard Chamber of Commerce)
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa (Staropolska Chamber of Commerce and Industry)
Starostwo Powiatowe w Ełku (District Starosty in Ełk)
Starostwo Powiatowe w Nidzicy (District Starosty in Nidzica)
Starostwo Powiatowe w Olsztynie (Poviat Starost Office)
Starostwo Powiatowe w Tarnowie (Starost Office in Tarnów)
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu (Poviat Starost Office in Zgorzelec)
Stocznia Gdynia SA (Shipyard of Gdynia)
Stowarzyszenie „Centrum Informacji Społecznej” CIS (“Centre for Social Information” Association)
Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej” (”A Different Education” Foundation)
Stowarzyszenie „Monar” (“Monar” Association)
Stowarzyszenie „Silesia Nostra“ (“Silesia Nostra“ Association)
Stowarzyszenie „Tratwa” (”Tratwa” Association)
Stowarzyszenie „U Siemachy” (”U Siemachy” Association)
Stowarzyszenie „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska” (”Lower Silesia Entrepreneurs’ Union” Association)
Stowarzyszenie „Wsparcie” (”Support” Association)
Stowarzyszenie Akademia Pełni Życia (The Fullness of Life Academy)
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (Academy for the Development of Philanthropy in Poland)
Stowarzyszenie Autokreacja (Autocreation Association)
Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie (B-4 Association in Rzeszów)
Stowarzyszenie Bez Granic (”Without Boundaries” Association)
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie (Voluntary Centre Association in Lublin)
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku” (Ecology and Culture Association ”On the Amber Trail”)
Stowarzyszenie Emaus (Emaus Association)
Stowarzyszenie Hobbiton (Hobbiton Association)
Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” (”Together” Self-government Initiative Association)
Stowarzyszenie Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty (Institute for the Support of Education Association)
Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych „Wielkopomoc” (”Wielkopomoc” Association for Local Communities’ Integration)
Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty „Barka” (”Barka” Integration Association)
Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce (Association of Romani Women in Poland)
Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów Centrum Kultury Romów w Polsce (Social and Cultural Association of Roma – Roma Culture Centre in Poland)
Stowarzyszenie Muzyczne „Jazzowa Asocjacja Zabrze” (”Jazz Association Zabrze” Music Association)
Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group” (Association for Sustainable Development ”Agro-Group”)
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” (”Victoria” Association of Women Looking for Employment)
Stowarzyszenie na rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „Victoria” (”Victoria” Association of Women Looking for Employment)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” (”Bałt” Association for the Development of Bałtów Municipality)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego „Rezonans” (Association for Development of Social Capital “Rezonans”)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (Association for the Development of Community Care and Psychiatry)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” (Association for Labour Market Development ”S-TO-S”)
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” (Association for the Labour Market Development ”S-TO-S”)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP (WAMA-COOP Association for the Development of Cooperative Movement and Local Entrepreneurship)
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (Association for Social Cooperatives)
Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wzajemna Pomoc” w Radomiu (”Mutual Help” Association for the Protection of Mental Health)
Stowarzyszenie Organizatorów Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych OZON (The Employment of Disabled Organizers Association OZON)
Stowarzyszenie Oświaty Społecznej w Pyzdrach (The Association of Social Education in Pyzdry)
Stowarzyszenie Pegaz (Pegaz Association)
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne (Social Emergency Service Association)
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „Spoza” (Association for the Assistance to People with Emotional Problems)
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” (”Gaudium et Spes” Social Welfare Association)
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (Association of Entrepreneurship Promotion)
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (The Association of Friends for Integration)
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań" przy DPS w Nowej Wsi Ełckiej (Association of Friends of the Disabled in Nowa Wieś Ełcka)
Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolution” (”Evolution” Association for Psychoeducation and Therapy)
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny dla Ludzi i Środowiska (Regional Centre of Social Welfare and Education)
Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny dla Ludzi i Środowiska (Regional Social and Education Centre in Chudobczyce)
Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne” (The Families Association ”Mental Health”)
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Szansa” (”Opportunity” Association of Families and Friends of People with Mental Disorders)
Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowości (Roma and Other Nationalities Society)
Stowarzyszenie Romów Podhalańskich (Podhale Roma Society)
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego „Wspólnota Powiatowa” (”Poviat Community” Association for the Development of the Cities and Villages of the Garwolin Poviat)
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Pomerania" (“Pomerania” Association for Regional Development)
Stowarzyszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Wsi Podgórki (Centre of Education and Breeding Association in Podgórki Village)
Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H. Ch. Kofoeda Centrum Integracji Społecznej (H. Ch. Kofoed ”Barka” School – Social Integration Centre)
Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze (Szydłowiec Economic Forum Association)
Stowarzyszenie Towarzystwo „Amicus” (”Amicus” Society)
Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami” (Association of Voluntary Staff Against AIDS ”Be with Us”)
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” (Social Support Association ”Me-You-Us”)
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Meritum” (“Meritum” Association in Support for Social Initiatives)
Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „Most” (”Bridge” – The Association in Support for Non-Governmental Organisations)
Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej „Forum Wałbrzyskie” (”Forum Wałbrzyskie” Association for the Support of Local Activity)
Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej (Association for Regional Cooperation)
Stowarzyszenie Wydawnicze (Publishing Association)
Stowarzyszenie Związek Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych (Former State Farms’ Workers Association)
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna (Chamber of Agriculture and Tourism in Suwałki)
Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” (“Hope” Suwałki Association of Families and Friends of People with Mental Disorders)
Sylvia Styl (Sylvia Style)
Szczeciński Związek Pracodawców (The Szczecin Union of Employers)
Szkoła Główna Handlowa (Warsaw School of Economics)
Szkoła Policealana Pracowników Służb Społecznych (Post-Secondary School of Social Services)
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu (Warsaw School of Social Psychology, The Branch Campus of Wrocław)
Śląskie Centrum Równych Szans (Silesian Centre for Equal Opportunities)
Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS (The Silesian Forum for Social Organisations KaFOS)
Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku (Community Mutual Aid Centre)
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych (Community Mutual Aid Centre)
Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA (Świętokrzyska Region Development Agency A.C.)
Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego (Regional Team of Coalition Promoting Mental Health in the Świętokrzyskie Region)
Świętokrzyskie Biuro Brokerskie (Świętokrzyskie Broker’s Bureau)
Telekomunikacja Polska SA (Polish Telecommunication A.C.)
Telewizja Polska SA, Oddział w Lublinie (Polish Television – Branch in Lublin)
Telewizja Wrocław SA – Oddział Terenowy we Wrocławiu (Wrocław TV)
Terminal Przeładunkowy Sp. z o.o.
TOP - Maria Tatarska
Top Multimedia
Towarzystwo „Altum” (”Altum” Society)
Towarzystwo Edukacji Otwartej (The Association for Open Education)
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Scientific Society for Organization and Management)
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Oddział w Warszawie (Society for Psycho-prevention, Branch in Warsaw)
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wspólne Dziedzictwo (Common Heritage Social and Cultural Society)
Towarzystwo Walki z Kalectwem (Polish Society for Rehabilitation of the Disabled)
Towarzystwo Wykorzystania Wód Termalnych i Walorów Naturalnych Ziemi Czeszewskiej (The Society for the Usage of Spring Waters and Natural Values of Czeszewo Region)
Unia Szefów Firm Zamojszczyzny (Employers Union of the Zamojskie Region)
Uniwersytecka Poradnia Prawna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Catholic University of Lublin Legal Clinic)
Uniwersytecka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego (Jagiellonian University Legal Clinic)
Uniwersytet Gdański (University of Gdańsk)
Uniwersytet Jagielloński Instytut Socjologii (Jagiellonian University – The Institute of Sociology)
Uniwersytet Łódzki - PAM Center (University of Łódź – PAM Centre)
Uniwersytet Łódzki – Wydział Zarządzania (University of Łódź, Faculty of Management)
Uniwersytet Łódzki (University of Łódź)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (The Maria Curie-Skłodowska University)
Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Nicolaus Copernicus University)
Uniwersytet Śląski – Instytut Psychologii (Institute of Psychology, Silesian University)
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy (University of Technology and Agriculture in Bydgoszcz)
Uniwersytet Warszawski (Warsaw University)
Unizeto Technologies SA
Urząd Gminy Ełk (Ełk Commune Office)
Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Municipal Council in Czerwionka-Leszczyny)
Urząd Gminy Janowo (Janowo Commune Office)
Urząd Gminy Prostki (Prostki Commune Office)
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Dolnośląskie Voivodship)
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (Office of the Marshal of Pomorskie Voivodeship)
Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach (Municipal Council in Szamotuły)
Urząd Miasta Nowego Sącza (Nowy Sącz City Council)
Urząd Miasta Poznania (Poznań City Hall)
Urząd Miasta Rybnika (Rybnik City Council)
Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna (Skarżysko-Kamienna City Council)
Urząd Miasta Żory (Żory City Council)
Urząd Miejski w Nidzicy (Nidzica City Hall)
Urząd Pracy m. st. Warszawy (Labour Office in Warsaw)
Urząd Pracy m. st. Warszawy (Labour Office in Warsaw)
Urząd Pracy m. st. Warszawy (Labour Office in Warsaw)
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego (Warmia and Mazury Vocational Training Centre)
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (Warmia and Mazury Association of Private Employers)
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (Warmia and Mazury Association of Private Employers)
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (Warmia and Mazury Association of Private Employers)
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (Warsaw Family Assistance Centre)
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Pracy Socjalnej (Wielkopolskie Society for Supporting Education and Social Labour)
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego (Voivodship Centre for Technical and Computer Training)
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Maurycego Madurowicza (Dr M. Madurowicz Voivodship Specialist Hospital)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office in Katowice)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Voivodship Labour Office in Gdańsk)
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Voivodship Labour Office in Rzeszów)
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Voivodship Labour Office in Rzeszów)
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (Voivodship Labour Office)
Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (Voivodship Centre of Vocational Training)
Wojskowe Centrum Aktywizacji Zawodowej (Military Outplacement Centre)
Wschodni Klub Techniki i Racjonalizacji (Eastern Club of Technics and Streamlining)
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych – WRZOS (Working Community of Associations of Social Organisations)
Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna” (”Fraszka Edukacyjna” Publishing House)
Wydawnictwo „Kropka” Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy (”Kropka” Publishing House Jolanta i Waldemar Śliwczyńscy)
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie (Higher School of Public Administration in Szczecin)
Wyższa Szkoła Agrobiznesu (Academy of Agribusiness in Łomża)
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile (Piła Business School)
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera (J. Tischner European University)
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie (Higher School of Humanities Association for Adult Education in Szczecin)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (University of Information Technology and Management in Rzeszów)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (University of Information Technology and Management)
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (Pedagogical University of the Polish Association for Adult Education in Warsaw)
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem (School of Human Resources’ Management)
Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie (School of Management in Rzeszów)
Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy (The European Career School in Poznań)
Zakład Doskonalenia Zawodowego (The Centre for Vocational Development)
Zakład Doskonalenia Zawodowego Lublin (Vocational Development Centre in Lublin)
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku (Vocational Training Centre)
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze (Vocational Development Centre)
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o. (Electronic Computational Technique Company Co. Ltd.)
Zakład Karny w Hrubieszowie (Prison in Hrubieszów)
Zakład Karny w Lublińcu (Penitentiary in Lubliniec)
Zakład Karny w Wołowie (Penitentiary in Wołów)
Zakład Karny w Zamościu (Prison in Zamość)
Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża (Polish Red Cross – Central Board)
Zarząd Główny Stowarzyszenia „Monar” (Central Board of ”Monar” Association)
Zarząd Główny Stowarzyszenia „Solidarni Plus” (Central Board of ”Solidarni Plus” Association)
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (”Solidarity” Trade Union Regional Board)
Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność
Zespól Szkół Gimnazjalnych w Grotnikach (Complex of Lower Secondary Schools in Grotniki)
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie (Vocational Training Centre in Krosno)
Zespół Szkół Specjalnych (Complex of Special Education Schools)
Związek Gmin „Barcja” (”Barcja” Association of Municipalities)
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku (The Municipalities and Poviats Union of Western Subregion of Silesian Voivodship)
Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej (The Union of Rural Communes of the Republic of Poland)
Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy (Employment Cooperative’s Lustration Committee)
Związek Piłki Ręcznej w Polsce (Polish Handball Association)
Związek Powiatów Polskich (Association of Polish Counties)
Związek Pracodawców Forum Okrętowe (The Shipyard’s Forum – Association of Polish Maritime Industries)
Związek Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego (Union of Employers in Aviation and Defence Industry)
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (Union of Warsaw and Mazowsze Employers)
Związek Romów Polskich (The Union of Polish Roma)
Związek Rzemiosła Polskiego (Polish Craft Association)
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomost” (“Pomost” Union of the Associations for the Support of the Disabled)
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego przy Zakładach Mechanicznych „Mesko” SA (Trade Union of the Electric Engineering Industry at ”Mesko” A.C.)
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego w Zakładach Mechanicznych „Bumar Łabędy” SA (Trade Union of the Electric Engineering Industry at ”Bumar Łabędy” A.C.)