AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


Debaty publiczne - wspieranie przedsiębiorczości Romów

2008-01-09

Międzynarodowe Centrum Partnerstwa - Partners Network, działające w ramach PRR Inicjatywa na rzecz aktywizacji zawodowej Romów „KXETANES - RAZEM" organizuje cykl 8 moderowanych debat publicznych, których celem jest  propagowanie wspierania przedsiębiorczości Romów jako instrumentu pozwalającego na poprawę ich sytuacji życiowej i zwrócenie uwagi opinii publicznej na problemy społeczności romskie. Panelistami podczas debat są przedstawiciele samorządu terytorialnego wszystkich szczebli odpowiadający za rozwój gospodarczy oraz reprezentanci innych podmiotów działających w obszarze wspierania przedsiębiorczości.

HARMONOGRAM DEBAT

Do tej pory odbyły się:


06.12.2007 Nowy Sącz - Urząd Miejski
07.12.2007 Tarnów - Starostwo Powiatowe
19.12.2007 Łódź -  Fundacja Inkubator w Łodzi
15.02.2008 Świdwin, województwo zachodniopomorskie, Starostwo Powiatowe
18.02.2008 Szczecinek, województwo zachodniopomorskie, Starostwo Powiatowe


Kolejne debaty:

03.03.2008 Oświęcim, województwo małopolskie, Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
04.03.2008 Kłodzko, województwo dolnośląskie
05.03.2008 Środa Śląska, województwo dolnośląskie


Aktualności

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej
2008-06-24

Podsumowanie konferencji: "Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka" (23 czerwca 2008 roku)

23 czerwca 2008 roku w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka". Była ona poświęcona postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych przez EFS. Podczas konferencji wręczone zostały również nagrody w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS".

więcej
2008-05-20

Między beznadzieją a sukcesem - konferencja podsumowująca, 29.05.2008

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Między beznadzieją a sukcesem" odbędzie się w czwartek 29 maja. Projekt jest finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej