STRONA GŁÓWNA | MAPA WITRYNYREZULTATY

Model tworzenia forów współpracy i wymiany informacji wspierających integrację społeczną i zawodową rodzin osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz działających przy nich międzysektorowych grup wsparcia i partnerstw

Model tworzenia forów współpracy i wymiany informacji dostarcza nowe narzędzia integracji społecznej całych rodzin dotkniętych brakiem pracy, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Narzędzia motywują beneficjentów do działania, podnoszą wiarę we własne siły i wyprowadzają z zamkniętych środowisk (enklaw bezrobocia). Model wprowadza zmianę do funkcjonującego systemu: wspiera całe rodziny, a nie pojedyncze osoby i obejmuje kompleksowy system wsparcia integracji społecznej beneficjentów przy wykorzystaniu lokalnego potencjału instytucjonalnego (organizacje, instytucje, pracodawcy).

więcej

AKTUALNOŚCI

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej

Baza rezultatów Społeczność Praktyków Pytania i Odpowiedzi PEFS Gender Mainstreaming Generator wniosków Działania w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL są finansowane z funduszy EFS i budżetu Państwa