AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


Nagrody II edycji Konkursu Firma Równych Szans rozdane.

2008-01-23

21 stycznia, podczas uroczystej Gali w Teatrze Polskim w Warszawie, ogłoszone zostały wyniki II edycji konkursu Firma Równych Szans. W konkursie wyłoniono firmy i instytucje wprowadzające najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.
Projekt Gender Index, w ramach którego organizowany jest konkurs Firma Równych Szans, realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Koncepcja projektu opracowana została przez ekspertów i ekspertki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Do tegorocznej edycji konkursu Firma Równych Szans zgłosiło się ponad 130 firm i instytucji publicznych z całej Polski. Do udziału w konkursie przyjętych zostało 100 pracodawców. Zgłoszone do konkursu firmy i instytucje zostały przebadane za pomocą wskaźnika Gender Index, nowatorskiego narzędzia analizy miejsca pracy, opracowanego przez zespół ekspertów i ekspertek z czołowych polskich uczelni.

Szczegółowe informacje o wynikach konkursu oraz o projekcie www projektu.


Aktualności

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej
2008-06-24

Podsumowanie konferencji: "Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka" (23 czerwca 2008 roku)

23 czerwca 2008 roku w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka". Była ona poświęcona postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych przez EFS. Podczas konferencji wręczone zostały również nagrody w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS".

więcej
2008-05-20

Między beznadzieją a sukcesem - konferencja podsumowująca, 29.05.2008

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Między beznadzieją a sukcesem" odbędzie się w czwartek 29 maja. Projekt jest finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej