AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI PRACA - ŻYCIE - RODZINA W POLSCE", 26 i 28-03-2008

2008-01-21

Partnerstwo realizujące Projekt "Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt.

 

"KIERUNKI DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNOWAGI
PRACA - ŻYCIE - RODZINA W POLSCE",

 

która odbędzie się w dniach 26-28 marca 2008 r. w Białowieży w "Hotelu Żubrówka", ul. Olgi Gabiec 6.

 

Celem konferencji jest prezentacja wypracowanych rezultatów w projekcie badawczo-wdrożeniowym IW EQUAL "Elastyczny Pracownik - Partnerska Rodzina" w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz w innych projektach, a także będących wynikiem badań prowadzonych w polskich uczelniach oraz instytutach naukowych, które mogą stać się podstawą podejmowanych działań na rzecz równowagi praca-życie-rodzina w Polsce.

 

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 

  1. Rozwiązania w zakresie ułatwiania godzenia życia zawodowego z rodzinnym jako element polityki rodzinnej i rynku pracy.
  2. Perspektywy upowszechnienia i wykorzystania elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy jako instrumentu ułatwiającego godzenie życia zawodowego z rodzinnym, a zarazem jako sposobu na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw.
  3. Kierunki zmian w systemie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem oraz innymi osobami zależnymi w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym pracujących opiekunów.
  4. Kierunki działań na rzecz partnerskich relacji w rodzinie i na rzecz rodziny.
  5. Kierunki działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób podczas przerw wynikających z pełnienia obowiązków rodzinnych (opieki nad osobami zależnymi).
  6. Formy upowszechniania wiedzy z problematyki godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostają przedstawiciele nauki oraz praktyki, którzy poprzez referaty i dyskusję ustosunkują się do problematyki dotyczącej niezbędnych kierunków działań w Polsce ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

 

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu, ściśle nawiązującego do problematyki konferencji, prosimy o zawarcie w karcie uczestnictwa tematu wystąpienia. Zgłoszone referaty zostaną opublikowane w formie monograficznej na konferencję.

 

W związku z tym prosimy o przesyłanie treści referatów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2008 r. w wersji elektronicznej zgodnie z załączonymi wytycznymi.

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie, jak również dojazd z Białegostoku do "Hotelu Żubrówka" w Białowieży. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o uczestnictwie w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału najpóźniej do dnia 1 lutego 2008 r. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny również na stronie Projektu: www.eppr.pl.

 

Szczegółowy program konferencji, ze względu na otwartą formułę zgłaszania referatów, zostanie zamieszczony po 29 lutego 2008 r. na stronie www.eppr.pl.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (085) 652 50 62 lub e-mailem: urszula.skiepko@eppr.pl


Aktualności

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej
2008-06-24

Podsumowanie konferencji: "Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka" (23 czerwca 2008 roku)

23 czerwca 2008 roku w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka". Była ona poświęcona postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych przez EFS. Podczas konferencji wręczone zostały również nagrody w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS".

więcej
2008-05-20

Między beznadzieją a sukcesem - konferencja podsumowująca, 29.05.2008

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Między beznadzieją a sukcesem" odbędzie się w czwartek 29 maja. Projekt jest finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej