AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


Ruszyła kampania społeczna „Pomóż sobie. Zmień myślenie".

2008-01-25

Kampania społeczna „Pomóż sobie. Zmień myślenie" została przygotowana w ramach projektu „Rozwój Umiejętności Życiowych Młodych Intelektualnie Sprawnych Ale Ruchowo Niepełnosprawnych (MISARN)" finansowanego z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Projekt realizowany jest przez Fundację Universitatis Varsoviensis.
 
Kampania rozpoczęła się 15 stycznia 2008 r. Kierowana jest do ponad 3 tysięcy Warszawiaków, w wieku 18-24 lata, którzy ze względu na niepełnosprawność żyją w izolacji społecznej oraz do ich najbliższego otoczenia (rodzice/opiekunowie, znajomi, profesjonaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi).

Program kampanii jest oparty na rzetelnych badaniach przeprowadzonych w ramach projektu. W badaniach więzili udział młodzi ludzie (od 18 do 25 r.ż). Próba badawcza obejmowała 102 osoby mieszkające na terenie Warszawy. Badania miały na celu identyfikację barier utrudniających uczestnictwo MISARN w życiu społecznym i zawodowym. Z badań tych wyłaniają się dwa główne wnioski. Po pierwsze niepełnosprawność ruchowa jest postrzegana jako brak samodzielności, jak również ograniczenie intelektualne, co przekłada się na funkcjonowanie tych osób w środowisku rówieśniczym w pracy, szkole, rodzinie, jak również budowanie relacji partnerskich. Pod drugie osoby z niepełnosprawnością postrzegają samych siebie głównie przez pryzmat niepełnosprawności ruchowej, budując swoją tożsamość w opozycji do osób pełnosprawnych i  tym samym utrwalają stereotypy.
 
Celem działań komunikacyjnych kampanii jest:

  • wsparcie osób niepełnosprawnych, które czują się wykluczone społecznie
  • walka ze stereotypem osoby niepełnosprawnej
  • promocja narzędzi rzeczywistej integracji - promocja portalu internetowego www.4integro.pl
  • promocja rezultatów programu MISARN

Kampanię objęły patronatem następujące media: MTV Polska, VIVA, 4FunTv, Gazeta Wyborcza, Metro, AMS, www.gazeta.pl


Aktualności

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej
2008-06-24

Podsumowanie konferencji: "Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka" (23 czerwca 2008 roku)

23 czerwca 2008 roku w warszawskim Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się ogólnopolska konferencja „Europejski Fundusz Społeczny - warto inwestować w człowieka". Była ona poświęcona postępom we wdrażaniu programów współfinansowanych przez EFS. Podczas konferencji wręczone zostały również nagrody w II edycji konkursu „Dobre praktyki EFS".

więcej
2008-05-20

Między beznadzieją a sukcesem - konferencja podsumowująca, 29.05.2008

Konferencja podsumowująca realizację projektu "Między beznadzieją a sukcesem" odbędzie się w czwartek 29 maja. Projekt jest finansowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej