AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


Podsumowanie Krajowych Sieci Tematycznych PIW EQUAL – Osiągnięcia na dziś, pomysły na jutro.

2008-05-09

Czy Krajowe Sieci Tematyczne mogą przynieść spodziewane rezultaty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki? Jaka jest ich rola w procesie wymiany doświadczeń? Czy udało się zrealizować założone cele? To główne tematy konferencji podsumowującej dorobek KST, która odbyła się 8 maja w Warszawie.


Organizatorem spotkania była Fundacja "Fundusz Współpracy" - Krajowa Struktura Wsparcia w Programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W konferencji udział wzięli m.in.: Krzysztof Więckiewicz - dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Dorota Bortnowska - z-ca dyrektora Departamentu Zarządzenia EFS w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego; reprezentanci Instytucji Pośredniczących pierwszego i drugiego stopnia realizujących PO KL oraz przedstawiciele Partnerstw na Rzecz Rozwoju.


Osiągnięcia na dziś


Przedstawiciele KST z różnych tematów, jak również inni uczestnicy konferencji zgodnie uznali, że KST odniosły w Polsce wielki sukces i stały się wzorem do naśladowania dla analogicznych sieci w Europie. Korzystano oczywiście z pomocy instytucji europejskich, ale - jak twierdzi Dorota Bortnowska - "uczeń przerósł mistrza". Podkreślono, że główne założenia KST zostały zrealizowane: dokonano wymiany wiedzy i doświadczeń między Partnerstwami oraz walidacji rezultatów. W wyniku walidacji zweryfikowano poszczególne projekty i zakwalifikowano je (bądź nie) do kolejnego etapu - mainstreamingu. Podczas panelu wielokrotnie podkreślano znaczenie pracy Sekretarzy grup roboczych, jak również wsparcie ekspertów krajowych i zagranicznych. W niektórych grupach udało się utworzyć tzw. Megapartnerstwa. Według uczestników debaty zabrakło jedynie współpracy pomiędzy grupami tematycznymi, położono zbyt mały nacisk na decydentów, jak również nie utworzono Grupy Strategicznej.


Pomysły na jutro


Wszyscy paneliści stali na stanowisku, że Krajowe Sieci Tematyczne powinny zostać utworzone w nowym okresie programowania. Zdaniem Bogusława Klimczuka z Fundacji "Fundusz Współpracy", "sieci marzeń" powinny być wspierane instytucjonalnie, ich procedury tworzenia szybko uruchomione i działać powinny we współpracy z różnymi środowiskami. Ważne jest efektywniejsze działanie w procesie mainstreamingu. Według Beaty Płonki, dyrektor Biura Koordynacji Kształcenia Kadr w Fundacji "Fundusz Współpracy", aby mainstreaming był jeszcze bardziej efektywny, powinien odbywać się jednocześnie na poziomie regionów dla priorytetów regionalnych PO KL oraz instytucji centralnych.

 


Podsumowując osiągnięcia Krajowych Sieci Tematycznych podkreślano, że KST w innowacyjny sposób stworzyły platformę dialogu pomiędzy beneficjentami a ekspertami i praktykami. Dlatego też powinny być kontynuowane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

 


Aktualności

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-12-24

Konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

22 grudnia 2008r. w Hotelu Hilton w Warszawie odbyła sie konferencja „Wyzwania i szanse Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Celem konferencji, która zgromadziła ponad 500 uczestników, było podsumowanie pierwszej fazy realizacji Programu Kapitał Ludzki, a także omówienie strategii działania i wyzwań społeczno-ekonomicznych jakie stoją przed Programem w roku 2009.

więcej
2008-12-04

WAŻNE: Nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006

Uprzejmie informujemy, że weszła w życie nowa wersja "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PIW EQUAL dla Polski 2004-2006".

więcej