AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


WYDARZENIA

2008-05-16

Ogród Doświadczeń zdobywa I nagrodę w konkusie "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy"!

Z ogromną przyjemnością zawiadamiamy, że Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema (www.ogroddoswiadczen.pl), który powstał w ramach Partnerstwa Inicjatyw Nowohuckich PIW EQUAL (D 0106) - otrzymał główną nagrodę w I edycji ogólnopolskiego konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Unijnych Funduszy" w kategorii - obiekt turystyczny.

więcej
2008-05-09

PODSUMOWANIE: Konferencja „Poszukiwany/poszukiwana…pracownicy po 45 roku życia na rynku pracy".

Partnerstwo na Rzecz Rozwoju „Sojusz dla pracy" zorganizowało 29 kwietnia 2008 roku konferencję „Poszukiwany/poszukiwana... pracownicy po 45 roku życia na rynku pracy". Spotkanie w Hotelu Marriott poświęcone było prezentacji rezultatów, doświadczeń z zakresu ich upowszechniania na gruncie związkowym oraz perspektyw i pomysłów na przyszłość.

więcej
2008-04-28

Rusza akcja EQUAL dla Ciebie, realizowana w ramach Kampanii Społecznej MASZ SZANSE.

W ramach Kampanii Społecznej MASZ SZANSE rusza akcja Equal u Ciebie, mająca na celu prezentację rezultatów i produktów projektów zrealizowanych w Polsce w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Equal u Ciebie to mobilne laboratorium projektów i interaktywna prezentacja efektów działań prowadzonych dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach tematu F, dotyczącego wspierania zdolności dostosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspierania wykorzystania technologii informatycznych i innych nowych technologii.

więcej
2008-03-28

"Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie" - nowa publikacja Projektu "Budujemy nowy Lisków".

W ramach projektu W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej "Budujemy nowy Lisków" ukazała się broszura "Animacja lokalna. Jak aktywizować społeczności wiejskie". Jest to trzecie wydawnictwo z serii - dotychczas ukazały się ponadto: "Budujemy nowy Lisków" oraz ""E jak Equal, P jak Partnerstwo".

więcej
1 2 3 4 5 6

REZULTATY

Model przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu

Przedstawiony rezultat to model tworzenia, funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu. W jego skład wchodzą również: inkubator przedsiębiorczości, strategia budowy marki, a także koncepcja Domu Dziennego Pobytu. Celem funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych jest rewitalizacja regionów ze słabo rozwiniętymi rynkami pracy oraz a...

więcej

AKTUALNOŚCI

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej