AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-07-18

Nowy Biuletyn Informacyjny EQUAL już na stronie!

IllustrationW dziale "Publikacje" dostępny jest najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego EQUAL, poświęcony w głównej mierze laureatom wyróżnień "Jaskółki rynku pracy".

więcej
2008-07-08

Ukazała się nowa publikacja: Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

IllustrationUkazała się nowa publikacja: "Idea partnerstwa w praktyce Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL". Zawiera ona informacje na temat Partnerstw na rzecz Rozwoju tworzonych w Polsce w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, podejmujących działania wymierzone w patologiczne zjawiska związane z „Polską drugiej prędkości".

więcej
2008-07-08

Przenoszenie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych (Komunikat IZ)

Instytucja Zarządzająca zwraca się do Administratorów Partnerstw na rzecz Rozwoju o przesyłanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych wraz z pismem przewodnim, zawierającym dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie umowy (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail). Powyższe informacje - w razie zaistnienia takiej konieczności - ułatwią Instytucji Zarządzającej EQUAL kontakt z Administratorem, co przyspieszy proces podpisywania umów.

więcej
2008-06-24

Ogłoszenie dotyczące wyboru wykonawcy na opracowanie poradnika dla podmiotów uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poszukuje wykonawcy, który opracuje poradnik dla podmiotów uczestniczących w realizacji PO KL (Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia, a w szczególności wnioskodawców - instytucji szkoleniowych) dotyczący zwiększenia dostępności dla osób o szczególnych potrzebach wsparcia w ramach projektów PO KL (postępowanie poniżej 14 tys. euro).

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

Model przygotowania zawodowego szkolenie-staż-praca (tryb czeladniczy)

Wypracowany model umożliwia przygotowanie lub przekwalifikowanie zawodowe w trybie czeladniczym osób w różnym wieku i z różnych branż (niekoniecznie rzemieślniczych). Szczególny nacisk położono na maksymalne skrócenie czasu przeznaczanego na naukę teoretyczną na rzecz praktycznej nauki zawodu pod okiem wykwalifikowanego przedsiębiorcy (nauczyci...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej