AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


WYDARZENIA

2008-03-28

Seminarium projektu PIW EQUAL „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej"

31 marca 2008 roku w ramach projektu PIW EQUAL „Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej" odbędzie się seminarium, podczas którego zostanie zaprezentowana publikacja „Warsztaty kompetencji międzykulturowych - podręcznik dla trenerów".

więcej
2008-03-28

Najnowsze publikacje wydane w ramach Projektu „Tu jest praca”.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami wydanymi w ramach Projektu „Tu jest praca”. Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazały się publikacje „Podstawy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej” oraz „Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Wprowadzenie do problematyki”.

więcej
2008-03-06

Projekt „Wstań unieś głowę” – zamknięcie Działania 2 (29 02 2008)

29 lutego 2008 roku w Lubostroniu odbyła się konferencja zamykająca Działanie 2 projektu „Wstań, unieś głowę".

więcej
2008-02-08

Konferencja „Byli osadzeni na rynku pracy”, Wrocław (30.01.2008) - PODSUMOWANIE.

IllustrationW dniu 30 stycznia 2008 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja „Byli osadzeni na rynku pracy" zorganizowana przez PRR „Czarna owca. Skazani na ochronę przyrody".

więcej
1 2 3 4 5 6

REZULTATY

Pozarządowy Ośrodek Kariery. Modelowa instytucja promocji i wspierania zatrudnienia w III sektorze

Pozarządowy Ośrodek Kariery to modelowa instytucja kompleksowo wspierająca i promująca trzeci sektor gospodarki (organizacje pozarządowe, organizacje typu non-profit) jako rynek pracy. To agencja pośrednictwa pracy i praktyk oraz wolontariatu, działającą na potrzeby sektora organizacji pozarządowych. Do jej zadań należy promowanie III sektora jako rynku pracy oraz dostarczanie u...

więcej

AKTUALNOŚCI

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej