AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-06-20

Jaskółki rynku pracy - podsumowanie konferencji (19.06.2008)

Illustration19 czerwca 2008 roku w warszawskim hotelu Hilton odbyła się konferencja „Jaskółki rynku pracy" zorganizowana przez Fundację „Fundusz Współpracy" oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Konferencja stanowiła podsumowanie działań i osiągnięć Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Podczas konferencji przedstawiono m.in.: dorobek programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce (realizowanego od 2004 roku), znaczenie wypracowanych rezultatów i nabytych doświadczeń, zasady wdrażania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zadania Krajowej Instytucji Wspomagającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
2008-05-31

Ruszyła kampania społeczna poświęcona zagadnieniom kształcenia ustawicznego.

IllustrationCelem kampanii jest przekazanie szerokiej opinii publicznej informacji na temat innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształcenia przez całe życie wypracowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Kampanię społeczną wspierają: Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” pani Henryka Bochniarz, aktorka teatralna i filmowa pani Bożena Dykiel, tenisista i mecenas sztuki pan Wojciech Fibak oraz zdobywca obu biegunów, Jasiek Mela.

więcej
2008-05-30

NOWY DOKUMENT: Wytyczne dotyczące zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006 (30 maja 2008 r.)

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 30 maja 2008 r. otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ) zatwierdzoną obowiązującą wersję "Wytycznych dotyczących zamknięcia pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006". Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem, dostępnym w zakładce "Zamykanie programu").

więcej
2008-05-30

Aż 6 nagród dla projektów EQUAL w konkursie „Dobre praktyki EFS 2008"!

Z przyjemnością informujemy, że wśród 15 laureatów konkursu „Dobre praktyki EFS 2008" znalazło się sześć projektów PIW EQUAL.

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

System wsparcia osób skazanych

Celem rezultatu jest reintegracja zawodowa osób skazanych, realizowana przy wsparciu służby więziennej, kuratorów, organizacji szkoleniowych, organizacji pozarządowych i służb zatrudnienia. Rezultat opiera się na zastosowaniu outplacementu podczas wprowadzania skazanych na rynek pracy. Readaptacja skazanych stanowi jednolity proces, niezależny od instytucji pr...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej