AKTUALNOŚCI | DZIAŁANIA KSW


AKTUALNOŚCI

2008-05-16

NOWE PUBLIKACJE: Krajowe Sieci Tematyczne - Dobre praktyki Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Krajowe Sieci Tematyczne, których dorobek zaprezentowano podczas warszawskiej konferencji „Osiągnięcia na dziś, pomysły na jutro", poza merytorycznym wsparciem Partnerstw na Rzecz Rozwoju, identyfikowały godne naśladowania inicjatywy i działania - tzw. dobre praktyki. Przetestowane i skuteczne rozwiązania pokazują możliwości, jakie stwarzają rezultaty projektów PIW EQUAL. Identyfikacja skutecznych rozwiązań zaowocowała serią publikacji z cyklu „Katalog dobrych praktyk Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL", wydanych przez Fundację „Fundusz Współpracy".

więcej
2008-05-09

Podsumowanie Krajowych Sieci Tematycznych PIW EQUAL – Osiągnięcia na dziś, pomysły na jutro.

Czy Krajowe Sieci Tematyczne mogą przynieść spodziewane rezultaty w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki? Jaka jest ich rola w procesie wymiany doświadczeń? Czy udało się zrealizować założone cele? To główne tematy konferencji podsumowującej dorobek KST, która odbyła się 8 maja w Warszawie.

więcej
2008-04-18

Nowy biuletyn - "Innowacyjność & Mainstreaming"

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym numerem nowego biuletynu "Innowacyjność & Mainstreaming". Biuletyn jest poświęcony innowacyjności działań w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

więcej
2008-02-22

Nowa publikacja: Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet.

Na stronie EQUAL w dziale "Publikacje" dostępna jest nowa broszura: Rola Partnerstw Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w aktywizacji zawodowej kobiet. Znaleźć w niej można informacje dotyczące wpływu rynku pracy na kształt i funkcjonowanie instytucji rodziny. Autorzy broszury skupili się na opisaniu działań pięciu partnerstw działających w obszarze tematycznym G Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

więcej
1 2 3 4 5

REZULTATY

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Usługa asystenta osobistego umożliwia osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i intelektualną samodzielne i niezależne funkcjonowanie w życiu społeczno-zawodowym (bez konieczności angażowania członków rodziny beneficjenta). Wypracowany przez Partnerstwo rezultat uwzględnia specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową oraz niepełnosprawnością intele...

więcej

WYDARZENIA

2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej
2008-08-29

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza nabór ekspertów do oceny projektów programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłosiło piąty nabór ekspertów powoływanych w celu oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 - 2013. W ramach tego naboru o wpis na listę ekspertów mogą ubiegać się m. in. kandydaci na ekspertów w dziedzinie Współpraca ponadnarodowa w obszarze kapitału ludzkiego.

więcej