AKTUALNOŚCI | WYDARZENIA


WYDARZENIA

2008-01-03

Publikacje „Partnerstwa na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych”.

Na stronie Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, realizującej w ramach IW Equal projekt „Partnerstwo na Rzecz Zwiększenia Dostępności Rynku Pracy dla Osób Niewidomych" znaleźć można publikacje dotyczące zwiększenia dostępności rynku edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych.

więcej
2008-01-02

Przewodnik Dobrych Praktyk. Firma Równych Szans

W ramach projektu Gender Index powstał pierwszy na polskim rynku "Przewodnik Dobrych Praktyk. Firma Równych Szans". Publikacja zawiera innowacyjne rozwiązania dotyczące tworzenia równych szans dla kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Przewodnik jest dostępny pod adresem http://www.genderindex.pl, w zakładce publikacje.

więcej
2007-12-13

Debata oksfordzka: Ta izba twierdzi, że finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną

13 grudnia 2007 w Krakowie odbyła się debata oksfordzka pt. "Ta izba twierdzi, że finansowanie ze środków publicznych psuje przedsiębiorczość społeczną". Cel główny debaty to poznanie różnych opinii na temat wpływu finansowania ze środków publicznych na rozwój przedsiębiorczości społecznej. Dyskusja będzie prowadzona w gronie czołowych ekspertów, teoretyków i praktyków - organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji finansowych oraz środowiska akademickiego.

więcej
2007-11-28

EQUAL Baltic Sea Seminar

22 listopada 2007 r. w Warszawie odbyło się spotkanie EQUAL Baltic Sea Seminar, w którym udział wzięły Instytucje Zarządzające Equal z krajów bałtyckich Unii Europejskiej.

więcej
1 2 3 4 5 6

REZULTATY

Modułowy system integracji i zapobiegania wykluczeniu migrantów z rynku pracy

Wypracowany rezultat składa się z narzędzi kompleksowego systemu wspierania integracji osób odmiennych kulturowo - uchodźców, repatriantów, azylantów czy migrantów - na rynku pracy. Dzięki temu możliwe jest podniesienie kwalifikacji oraz elastyczności zawodowej beneficjentów, a także rehabilitacja i aktywizacja migrantów szczeg&oa...

więcej

AKTUALNOŚCI

2011-12-14

Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL zamknięty

Komisja Europejska dokonała zamknięcia Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (PIW EQUAL) i ustaliła 11 lipca 2011 r. jako datę rozpoczynającą trzyletni okres, przez który należy przechowywać wszystkie dokumenty związane z realizacją projektów w ramach tej inicjatywy. (zgodnie z art. 38 ust. 6 rozporządzenia (WE) NR 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych).

więcej
2009-06-08

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

4 czerwca 2009 roku odbyły się posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwój Zasobów Ludzkich i Komitetu Monitorującego Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, które były okazją do sporządzenia podsumowań.

więcej