BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu WANT2LEARN - Chcę się uczyć (Projekt nie był realizowany w Działaniu 3)
Numer projektu A0365

Opis projektu:

Głównym celem Projektu WANT2LEARN - Chcę się uczyć było ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy młodzieży w wieku 18-24 lata, zagrożonej wykluczeniem lub wykluczonej społecznie, która ze względu na niskie, niewystarczające kwalifikacje, doświadcza swoistej nierówności na rynku pracy, a przez to należy do grupy narażonej na bezrobocie. Partnerstwo stworzyło nowe metody pracy z tą grupą oraz innowacyjne modele wspierania jej w integracji na rynku pracy. Założeniem metodologicznym projektu było przywrócenie grupie beneficjentów ostatecznych zainteresowania zdobywaniem wiedzy i umiejętności w drodze kształcenia oraz poszukiwania pracy. W ramach projektu beneficjenci ostateczni brali udział w szkoleniach kompetencji ogólnych i kompetencji zawodowych, dostosowanych do aktualnych wymagań rynku pracy i prowadzonych nowoczesnymi metodami z wykorzystaniem komputera i Internetu. Część zajęć odbywała się na specjalnie stworzonej platformie e-learningowej, co czyniło Projekt nie tylko innowacyjnym, ale także interesującym dla uczestników. Przed szkoleniami wszyscy uczestnicy mieli szansę wzięcia udziału w warsztatach motywująco-aktywizujących, będących treningiem umiejętności psychospołecznych: komunikacyjnych, technik autoprezentacji i asertywności. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach to nie jedyna korzyść, wynikająca z udziału w Projekcie. Przez cały okres trwania Projektu zagwarantowano również wsparcie psychologiczne (z wykorzystaniem czatu), doradztwo zawodowe (zarówno grupowe, jak i indywidualne), pomoc w poszukiwaniu pracy, a także finansowy dodatek szkoleniowy oraz bilety komunikacji publicznej. Każdy uczestnik otrzymał także profesjonalne portfolio (w wersji papierowej i elektronicznej) zawierające informacje o ukończonych szkoleniach i zdobytych umiejętnościach. Rezultatem działania Partnerstwa jest wypracowany model pracy z trudną młodzieżą. Model ten bazuje na internetowej platformie wspomagania działań na rynku pracy zbudowanej na hurtowni danych obejmujących bazy danych zapotrzebowania rynku pracy, wymaganych kompetencji, szkoleń zawodowych oraz aktywności beneficjenta - zbieranej za pomocą elektronicznego portfolio.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.want2learn.pl

Administrator

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Dawida 9/11 /
50-527 Wrocław
tel.: (071) 796 45 58
faks: (071) 796 45 58

Partnerzy: