BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat F Wspieranie zdolności przystosowawczych przedsiębiorstw i pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce oraz wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii.
Nazwa projektu Opolski e-rzemieślnik
Numer projektu F0551

Opis projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju i doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności rzemiosła poprzez zwiększenie stopnia przystosowania firm rzemieślniczych do zmian strukturalnych gospodarki przy użyciu nowych technologii. Beneficjentami przedsięwzięcia jest 45 rzemieślników- pracodawców, 35 pracowników firm rzemieślniczych i 25 praktykantów.  Partnerstwo chce podnieść kompetencje właścicieli zakładów rzemieślniczych i ich pracowników
w zakresie wykorzystania w pracy zawodowej nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz poprzez wykorzystanie nowoczesnych form zrządzania firmą.  Kolejnym zadaniem Partnerstwa jest opracowanie kompleksowego i innowacyjnego modelu wsparcia  sektora rzemieślniczego. Twórcy projektu chcą też promować kształcenie ustawiczne jako niezbędny element w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Na główny rezultat projektu składają się cztery elementy: model szkoleniowy, model doradztwa (w ramach Centrum Doradztwa Biznesowo-Personalnego), model tworzenia klastrów rzemieślniczych (sieć rozbudowanej współpracy sektora rzemieślniczego) oraz platforma internetowa. Platforma „Opolski e-Rzemieślnik" jest elementem łączącym wszystkie wymienione moduły i pozwalającym na wykorzystanie nabytych przez beneficjentów poprzez udział w projekcie umiejętności przez beneficjentów oraz kontynuowanie kształcenia ustawicznego w sektorze rzemiosła.

Rezultaty