BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat I Pomoc w społecznej i zawodowej integracji osób ubiegających się o status uchodźcy.
Nazwa projektu Edukacja dla integracji - Partnerstwo na rzecz uchodźców
Numer projektu I0503

Opis projektu:

Partnerstwo zamierza stworzyć i przetestować model informacji przekazywanych osobom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy w celu wsparcia ich integracji społecznej i zawodowej. Założeniem programu jest preintegracja, będąca przygotowaniem do integracji następującej po uzyskaniu statusu uchodźcy lub innego prawa pobytu w Polsce. Działania Partnerstwa będą zmierzały w pierwszej kolejności do zwiększenia świadomości prawnej i społecznej uchodźców, na jak najwcześniejszym etapie ich pobytu w Polsce. Uzyskana wiedza i pomoc prawna pozwoli na zwiększenie współpracy i aktywności beneficjentów, którzy będą mogli dzięki temu bardziej samodzielnie kształtować swoją przyszłość społeczną i zawodową, wykorzystując i adaptując posiadane możliwości i doświadczenia oraz zdobywając nowe. Równorzędnym celem Partnerstwa jest przekazanie pakietu informacji na temat rzeczywistości społecznej i kulturowej Polski, jej tradycji oraz życia codziennego także w perspektywie integracji europejskiej. Informacje te będą również obejmować wskazówki związane z rynkiem pracy, dostępnymi możliwościami dotyczącymi poszukiwania i podejmowania zatrudnienia, przedsiębiorczości, a także na temat edukacji, ochrony zdrowia oraz dostępnej pomocy ze strony państwa. Dzięki temu beneficjenci będą mogli w przyszłości w samodzielny sposób funkcjonować w Polsce i w pełni wykorzystywać dostępne możliwości, zmniejszając obciążenie finansowe państwa. Wszyscy beneficjenci otrzymają ten sam pakiet informacyjny. W bloku prawnym projektu będzie uczestniczyć łącznie około 1 tys. osób. W bloku informacji o Polsce weźmie udział około 600 osób. Jego realizacja będzie obejmować pięć cykli informacyjnych w ciągu 18 miesięcy. W pojedynczym cyklu zaplanowany jest udział około 30 osób. Z kursów języka polskiego skorzysta około 120 beneficjentów. Głównym rezultatem prac Partnerstwa będzie model edukacyjny EDI, składający się z pakietu informacyjnego przeznaczonego dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz zestawu szkoleniowego dla wolontariuszy pracujących z takimi osobami. Całość materiału będzie udostępniona w języku polskim, a także w języku rosyjskim, którym posługuje się przeważająca większość osób ubiegających się obecnie o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Zestaw szkoleniowy dla wolontariuszy będzie uzupełnieniem pakietu informacyjnego dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. Znajdą się w nim m.in. wskazówki dotyczące najskuteczniejszych metod pracy z cudzoziemcami.

Rezultaty