BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat A Ułatwianie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z  integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich.
Nazwa projektu Partnerstwo dla Zawidawia. Program "Zakrzów - peryferie lokomotywą dla Wrocławia"
Numer projektu A0364

Opis projektu:

Partnerstwo zostało utworzone w celu przeprowadzenia pilotażowego programu „Zakrzów - peryferie lokomotywą dla Wrocławia", który pozwoli opracować narzędzia skutecznego zapobiegania nierównościom w dostępie do rynku pracy, występującym w specyficznych warunkach postindustrialnego osiedla w dużej aglomeracji. Transformacja, która pociągnęła za sobą upadek firm i całych gałęzi przemysłu, spowodowała nie tylko lawinowy wzrost
bezrobocia, lecz również niemal całkowity zanik oferty socjalnej i kulturalnej, niedoinwestowanie infrastruktury osiedlowej, a także brak perspektyw dla osób wchodzących w wiek produkcyjny. Projekt zakłada pobudzenie aktywności beneficjentów, ale także przeprowadzenie działań na rzecz integracji i poprawy jakości życia całej społeczności, m.in. poprzez rewitalizację infrastruktury osiedla. W identyfikowaniu problemów społecznych i poszukiwaniu innowacyjnych sposobów ich rozwiązywania mają pomagać przygotowani przez Partnerstwo liderzy środowiskowi, rekrutujący się spośród osób cieszących się zaufaniem lokalnej społeczności (proboszczowie, nauczyciele, związkowcy, przedstawiciele pracodawców, pracownicy Rady Osiedla). Osoby te, po odbyciu odpowiedniego szkolenia (metody aktywizacji i komunikacji interpersonalnej), będą wspierać uczestników projektu. Założeniem Partnerstwa jest, by powstały system wsparcia beneficjentów pobudzał ich aktywność zawodową. Aby działanie było skuteczne, trzeba z zainteresowanymi pracować również nad motywacją i poprawą samooceny. Podnoszeniu kwalifikacji lub zdobywaniu nowych umiejętności posłużą szkolenia zawodowe i program odnawiania referencji. Dla absolwentów i innych zainteresowanych osób - oprócz praktyk zawodowych i staży - zostanie przygotowany cykl szkoleń promujących ideę samozatrudnienia. Doradztwem biznesowym będą się zajmowali trenerzy przedsiębiorczości - praktycy z powodzeniem prowadzący działalność gospodarczą, którzy przejdą szkolenia metodyczne. Do młodych osób będzie adresowany moduł wolontariatu. Szkolenia, praktyki wakacyjne, warsztaty terapii zajęciowej podniosą ich kwalifikacje, a kontakt z podopiecznymi wpłynie na ich wrażliwość i odpowiedzialność społeczną. Przewidziano także prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach - nauczyciele gimnazjów i liceów zostaną przygotowani do prowadzenia zajęć z biznesu. Powstaną również Punkty Wsparcia Obywatelskiego (w których będą dostępne oferty pracy i szkoleń), a także baza pracodawców chętnych do prowadzenia staży.  Rezultatem projektu ma być bowiem model zintegrowanych działań prowadzących nie tylko do wyrównywania szans na rynku pracy, ale także do odtworzenia więzi decydujących o funkcjonowaniu mieszkańców osiedla jako społeczności lokalnej.

Rezultaty


Strona internetowa projektu

http://www.fdps.pl

Administrator

Point Sp. z o.o.
Energetyczna 14
53-330 Wrocław
tel.: (071) 361 44 94

Partnerzy: