BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt

Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących.
Nazwa projektu Gender Index
Numer projektu G0387

Opis projektu:

Koncepcja projektu Gender Index opracowana została przez ekspertów i ekspertki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), w odpowiedzi na problem dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce. W ramach projektu opracowany został model zarządzania firmą równych szans, zapewniający efektywne, uwzględniające politykę równości płci, zarządzanie firmą. Gender Index pokazuje, że zapewnienie równości kobiet i mężczyzn w miejscu to kwestia nie tylko prawna i etyczna, ale przede wszystkim ekonomiczna, a wprowadzenie strategii równych szans przekłada się bezpośrednio na wzrost efektywności firmy.


W ramach projektu Gender Index:

  • opracowany został wskaźnik Gender Index, nowatorski instrument analizy i monitoringu polityki danego pracodawcy pod kątem równości kobiet i mężczyzn
  • zrealizowana została ogólnopolska multimedialna kampania edukacyjno-informacyjna „Równi w pracy. To się opłaca"
  • organizowane są spotkania i konferencje dot. równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy
  • organizowane są pierwsze w Polsce szkolenia oparte na koncepcji zarządzania różnorodnością: „Zarządzanie Firmą Równych Szans"
  • opracowany został Przewodnik dobrych praktyk. Firma Równych Szans, zawierający najlepsze praktyki polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania równym statusem kobiet i mężczyzn
  • organizowany jest konkurs "Firma Równych Szans", wyróżniający liderów polskiego biznesu, w innowacyjny sposób realizujących politykę równych szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Rezultaty

Eksperci