BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Ulica Kolejowa
Nr budynku/lokalu 19 / 21
Kod pocztowy 01-217
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 862 64 36
Faks (022) 862 80 21
Nazwa Krajowa Rada Kuratorów
Ulica Al. Ujazdowskie
Nr budynku/lokalu 11
Kod pocztowy 00-950
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 440 20 71
Faks (022) 620 34 13
Nazwa Rada Naczelna Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Ulica Wiejska
Nr budynku/lokalu 18 / 20
Kod pocztowy 00-490
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 625 52 59
Faks (022) 629 53 69
Nazwa Stowarzyszenie "Monar"
Ulica Nowolipki
Nr budynku/lokalu 9b
Kod pocztowy 00-151
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 635 95 09
Faks (022) 530 62 81
Nazwa Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża
Ulica Mokotowska
Nr budynku/lokalu 14
Kod pocztowy 00-950
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 326 12 67
Faks (022) 628 41 68

Administrator

Nazwa Centralny Zarząd Służby Więziennej
Ulica Rakowiecka
Nr bud./lok. 37a 405
Kod pocztowy 02-521
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 640 85 96
Faks (022) 640 85 92
Projekt A0138