BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Ulica Mariacka
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 40-014
Miejscowość Katowice
Telefon (032) 206 98 43
Faks (032) 253 84 09
Nazwa Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność"
Ulica Floriana
Nr budynku/lokalu 7
Kod pocztowy 40-286
Miejscowość Katowice
Telefon (032) 353 84 25
Faks (032) 353 84 25
Nazwa Wojewódzki Urząd Pracy
Ulica Powstańców
Nr budynku/lokalu 41a
Kod pocztowy 40-024
Miejscowość Katowice
Telefon (032) 207 79 67
Faks (032) 255 24 66

Administrator

Nazwa Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach
Ulica Pl. Wolności
Nr bud./lok. 12
Kod pocztowy 40-078
Miejscowość Katowice
Telefon (032) 259 62 61
Faks (032) 258 87 38
Projekt A0250