BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych "Doren" im. Berty Trusiewicz, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ulica Różewiec
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 11-600
Miejscowość Węgorzewo
Telefon (087) 427 60 39
Faks (087) 427 60 39
Nazwa Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej "Res Humanae"
Ulica Piękna
Nr budynku/lokalu 64a
Kod pocztowy 00-672
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 626 86 60
Faks (022) 626 86 59
Nazwa Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie
Ulica Nowowiejska
Nr budynku/lokalu 27
Kod pocztowy 00-665
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 825 20 31 w.242
Faks (022) 825 81 57
Nazwa Stowarzyszenie "Bez Granic" (partner w D3)
Ulica Młyńska
Nr budynku/lokalu 1 / 704/720
Kod pocztowy 40-098
Miejscowość Katowice
Nazwa Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno-Edukacyjny dla Ludzi i Środowiska
Ulica Chudobczyce
Nr budynku/lokalu 17
Kod pocztowy 64-423
Miejscowość Chudobczyce
Telefon (061) 291 17 41
Faks (061) 291 17 41
Nazwa Stowarzyszenie Wolontariuszy wobec AIDS "Bądź z Nami"
Ulica Tamka
Nr budynku/lokalu 37
Kod pocztowy 00-355
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 826 42 47
Faks (022) 826 42 47
Nazwa Zarząd Główny Stowarzyszenia "Monar"
Ulica Hoża
Nr budynku/lokalu 57
Kod pocztowy 00-687
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 826 42 47
Faks (022) 826 42 47
Nazwa Zarząd Główny Stowarzyszenia Solidarni "Plus"
Ulica Wandzin
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 77-323
Miejscowość Wandzin
Telefon (059) 823 24 13
Faks (059) 823 24 13

Administrator

Nazwa Przedstawicielstwo Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Ulica Langiewicza 31
Nr bud./lok. 31
Kod pocztowy 02-071
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 576 81 66
Faks (022) 825 49 58
Projekt A0422