BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Fundacja Centrum Promocji Kobiet
Ulica Lwowska
Nr budynku/lokalu 17 / 3
Kod pocztowy 00-660
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 629 92 57
Faks (022) 629 92 57
Nazwa Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ulica Nowogrodzka
Nr budynku/lokalu 1/3/5
Kod pocztowy 00-513
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 661 11 41
Faks (022) 661 11 40
Nazwa Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ulica Tamka
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 00-349
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 461 60 17
Faks (022) 461 60 07
Nazwa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Ulica Żurawia
Nr budynku/lokalu 43
Kod pocztowy 00-680
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 826 33 85
Faks (022) 826 33 85
Nazwa Urząd Pracy m. st. Warszawy
Ulica Grochowska
Nr budynku/lokalu 171b
Kod pocztowy 04-111
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 836 83 28
Faks (022) 837 33 40

Administrator

Nazwa LA STRADA - Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
Ulica skr. pocztowa 5
Nr bud./lok.
Kod pocztowy 00-956
Miejscowość Warszawa 10
Telefon (022) 628 99 99
Projekt A0463