BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Gimnastyka Zdrowotna Urszula Boy
Ulica Racławicka
Nr budynku/lokalu 82
Kod pocztowy 25-115
Miejscowość Skarżysko-Kościelne
Telefon 0602 678 092
Nazwa Nowa Gazeta Praska
Ulica Kłopotowskiego
Nr budynku/lokalu 15 / 2
Kod pocztowy 03-708
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 618 00 80
Faks (022) 618 00 80
Nazwa Powiatowy Urząd Pracy Skarżysko-Kamienna
Ulica 1-go Maja
Nr budynku/lokalu 105
Kod pocztowy 26-110
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Telefon (041) 251 07 64
Faks (041) 251 07 64
Nazwa Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu SA
Ulica Głowackiego
Nr budynku/lokalu 4
Kod pocztowy 25-368
Miejscowość Kielce
Telefon (041) 344 33 16
Faks (041) 344 32 09
Nazwa Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
Ulica Sikorskiego
Nr budynku/lokalu 18
Kod pocztowy 26-110
Miejscowość Skarżysko-Kamienna
Telefon (041) 25 20 111
Faks (041) 25 20 200
Nazwa Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (Partner w D2)
Ulica Pl. Inwalidów
Nr budynku/lokalu 10
Kod pocztowy 01-552
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 322 84 00
Faks (022) 322 84 10

Administrator

Nazwa Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Ulica Henryka Sienkiewicza
Nr bud./lok. 25
Kod pocztowy 38-862
Miejscowość Kielce
Telefon (041) 252 57 66
Faks (041) 344 35 27
Projekt G0246