BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Congress and Training Center Sp. z o.o.
Ulica Świecka
Nr budynku/lokalu 10a
Kod pocztowy 04-504
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 517 35 00
Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Filia Łódź
Ulica Piotrkowska
Nr budynku/lokalu 147
Kod pocztowy 90-440
Miejscowość Łódź
Telefon (042) 678 17 59
Faks (042) 636 63 48
Nazwa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Ulica Żurawia
Nr budynku/lokalu 43
Kod pocztowy 00-680
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 826 33 85
Faks (022) 826 33 85
Nazwa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Ulica Dembińskiego
Nr budynku/lokalu 3
Kod pocztowy 01-644
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 833 15 21
Faks (022) 833 64 24
Nazwa Powiatowy Urząd Pracy Łódź Wschód
Ulica Częstochowska
Nr budynku/lokalu 40 / 52
Kod pocztowy 93-121
Miejscowość Łódź
Telefon (042) 251 66 99
Faks (042) 676 29 45
Nazwa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Ulica Młynarska
Nr budynku/lokalu 16
Kod pocztowy 01-205
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 578 44 91
Faks (022) 578 44 07
Nazwa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
Ulica Pandy
Nr budynku/lokalu 13
Kod pocztowy 02-202
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 823 66 23
Faks (022) 823 66 69
Nazwa Zakład Karny w Lublińcu
Ulica Sobieskiego
Nr budynku/lokalu 6
Kod pocztowy 42-700
Miejscowość Lubliniec
Telefon (034) 353 02 81
Faks (034) 353 02 81
Nazwa Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza
Ulica Gen. Władysława Andersa
Nr budynku/lokalu 6
Kod pocztowy 00-201
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 887 64 20
Faks (022) 887 64 22

Administrator

Nazwa Centrum Praw Kobiet
Ulica Wilcza
Nr bud./lok. 60 19
Kod pocztowy 00-679
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 652 01 17
Faks (022) 652 01 17
Projekt G0590