BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ulica T. Kościuszki
Nr budynku/lokalu 62
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 565 13 86
Faks (087) 563 22 65
Nazwa Miasto Suwałki
Ulica Mickiewicza
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 562 80 00
Faks (087) 562 80 97
Nazwa Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Ulica Lipniak
Nr budynku/lokalu 3
Kod pocztowy 16-402
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 562 10 02
Faks (087) 562 11 61
Nazwa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Ulica Al. Jana Pawła II
Nr budynku/lokalu 13
Kod pocztowy 00-828
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 652 90 46
Faks (022) 505 56 06
Nazwa Powiat Sejneński
Ulica 1-go Maja
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 16-500
Miejscowość Sejny
Telefon (087) 516 20 66
Faks (087) 516 20 13
Nazwa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Ulica Noniewicza
Nr budynku/lokalu 10 / 25, 26, 27
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 566 46 35
Faks (087) 565 15 58
Nazwa Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
Ulica Kościuszki
Nr budynku/lokalu 71a
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 565 37 04
Faks (087) 565 35 02
Nazwa Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
Ulica Szpitalna
Nr budynku/lokalu 62
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 567 21 03
Faks (087) 567 21 03
Nazwa Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
Ulica Kościuszki
Nr budynku/lokalu 82 / 7
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 566 58 72
Faks (087) 566 58 72
Nazwa Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"
Ulica Szpitalna
Nr budynku/lokalu 62
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 565 62 38 w. 271
Faks (087) 565 62 38
Nazwa Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku
Ulica Armii Krajowej
Nr budynku/lokalu 26
Kod pocztowy 19-400
Miejscowość Olecko
Telefon (087) 520 33 85
Faks (087) 520 33 85
Nazwa Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie
Ulica Sucharskiego
Nr budynku/lokalu 15
Kod pocztowy 16-300
Miejscowość Augustów
Telefon (087) 643 01 00
Faks (087) 643 01 00

Administrator

Nazwa Starostwo Powiatowe w Suwałkach
Ulica Świerkowa
Nr bud./lok. 60
Kod pocztowy 16-400
Miejscowość Suwałki
Telefon (087) 566 23 98
Faks (087) 566 23 98
Projekt A0340