BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Federacja Pracodawców Polski Zachodniej
Ulica Jaworzyńska
Nr budynku/lokalu 261
Kod pocztowy 59-220
Miejscowość Legnica
Telefon (076) 856 54 56
Faks (076) 856 54 56
Nazwa Główny Instytut Górnictwa
Ulica Plac Gwarków
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 40-166
Miejscowość Katowice
Telefon (032) 259 21 84
Faks (032) 259 65 33
Nazwa NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk
Ulica Plac Solidarności
Nr budynku/lokalu 1/3/5
Kod pocztowy 53-661
Miejscowość Wrocław
Telefon (071) 781 01 50
Faks (071) 355 15 65
Nazwa Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego "Mediator"
Ulica Żeromskiego
Nr budynku/lokalu 14
Kod pocztowy 58-100
Miejscowość Świdnica
Telefon (074) 853 54 15
Faks (074) 853 54 15
Nazwa Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP)
Ulica Langiewicza
Nr budynku/lokalu 31
Kod pocztowy 02-071
Miejscowość Warszawa
Telefon (022) 576 81 66
Faks (022) 825 49 58
Nazwa Stowarzyszenie Pegaz
Ulica Karkonowska
Nr budynku/lokalu 17
Kod pocztowy 58-550
Miejscowość Karpacz
Telefon (075) 752 32 30
Faks (075) 752 32 30
Nazwa Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolution”
Ulica Dembowskiego
Nr budynku/lokalu 84 / 3
Kod pocztowy 51-669
Miejscowość Wrocław
Telefon (071) 348 61 12
Nazwa Stowarzyszenie „Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska”
Ulica Żeromskiego
Nr budynku/lokalu 14
Kod pocztowy 58-100
Miejscowość Świdnica
Telefon (074) 851 48 00
Faks (074) 851 48 00
Nazwa Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. (Partner w D2)
Ulica Macieja Rataja
Nr budynku/lokalu 26
Kod pocztowy 59-220
Miejscowość Legnica
Telefon (076) 862 35 22
Faks (076) 862 09 68

Administrator

Nazwa Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie
Ulica Mennicza
Nr bud./lok. 1
Kod pocztowy 50-057
Miejscowość Wrocław
Telefon (071) 372 41 21
Faks (071) 372 41 21
Projekt G0620