BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Ulica Spółdzielcza
Nr budynku/lokalu 8
Kod pocztowy 15-441
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 53 37 700
Faks (085) 73 29 505
Nazwa Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Ulica Antoniukowska
Nr budynku/lokalu 7
Kod pocztowy 15-740
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 65 25 645
Faks (085) 66 47 411
Nazwa Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
Ulica Pogodna
Nr budynku/lokalu 63 / 1
Kod pocztowy 15-365
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 742 10 67
Faks (085) 742 10 67

Administrator

Nazwa Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Ulica Choroszczańska
Nr bud./lok. 31
Kod pocztowy 15-732
Miejscowość Białystok
Telefon (085) 652 50 62
Faks (085) 652 50 62
Projekt G0051