BAZA REZULTATÓW | DANE ADMINISTRATORA


Partnerzy

Nazwa Caritas Diecezji Kieleckiej
Ulica Jana Pawła II
Nr budynku/lokalu 3
Kod pocztowy 25-314
Miejscowość Kielce
Telefon (041) 344 46 72
Nazwa Infomax Sp. Jawna Działowski, Szczepański, Lewicki
Ulica Opienińskiej
Nr budynku/lokalu 21
Kod pocztowy 25-604
Miejscowość Kielce
Telefon (041) 343 10 40
Faks (041) 343 10 40
Nazwa Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
Ulica Kolberga
Nr budynku/lokalu 4
Kod pocztowy 25-620
Miejscowość Kielce
Telefon (041) 367 11 86
Faks (041) 367 11 86
Nazwa Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
Ulica Rynek
Nr budynku/lokalu 1
Kod pocztowy 37-200
Miejscowość Przeworsk
Telefon (016) 648 75 52
Faks (016) 648 83 40

Administrator

Nazwa Politechnika Świętokrzyska - Centrum Kształcenia Ustawicznego
Ulica Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
Nr bud./lok. 7 125c
Kod pocztowy 25-314
Miejscowość Kielce
Telefon (041) 342 43 28
Faks (041) 342 43 31
Projekt G0107