BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuUtworzenie krajowego modelu współpracy instytucji wymiaru sprawiedliwości i sektora pozarządowego na rzecz readaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej skazanych oraz byłych skazanych

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0138
Opracowanie rezultatu

Administrator