BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuModel lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne

Pozostałe produkty


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu A0477
Opracowanie rezultatu

Administrator