BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY


Nazwa rezultatuModel przedsiębiorstw społecznych działających w systemie franchisingu

Produkty - utwory w rozumieniu prawa autorskiego

Produkty główne


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu D0681
Opracowanie rezultatu

Administrator