BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

symulator

Beneficjenci:

doradcy zawodowi, kadra kierownicza przedsiębiorstw, osoby zainteresowane samozatrudnieniem, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Podmioty wdrażające:

instytucje rynku pracy, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, związki zawodowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0515
Opracowanie rezultatu

Administrator