BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

dobre praktyki, dokumentacja, instrumenty oddziaływania na pracodawców, metodologia szkoleń, model aktywizacji bezrobotnych, narzędzia badawcze, publikacja

Beneficjenci:

bezrobotni, osoby 45+, pracodawcy

Podmioty wdrażające:

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centra Pomocy Rodzinie, instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, Kluby Pracy, organizacje pozarządowe, Ośrodki Kształcenia Ustawicznego, Ośrodki Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, stowarzyszenia bezrobotnych, Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego