BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

portal/wortal

Beneficjenci:

firmy MŚP, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia