BAZA REZULTATÓW | OPIS REZULTATU


Rezultat - słowa kluczowe

Rodzaje rezultatu:

informator, model doradztwa, model sieci instytucji, model szkoleń, model tworzenia partnerstwa

Beneficjenci:

instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, pracodawcy, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, samorząd lokalny

Podmioty wdrażające:

instytucje doradczo-szkoleniowe, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, instytucje rynku pracy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0580
Opracowanie rezultatu

Administrator