BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

rodziny więźniów, więźniowie

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja zawodowa i społeczna więźniów i byłych więźniów