BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

animatorzy rynku pracy, bezdomni, bezrobotni, mieszkańcy terenów popegeerowskich, mieszkańcy wsi i małych miast, organizacje pozarządowe, pracownicy służb społecznych, samorząd lokalny

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Aktywizacja środowisk lokalnych, Metoda wspierania zatrudnienia w trzecim sektorze


Strona internetowa projektu

http://www.liskow.org.pl

Administrator

Fundacja Instytut Spraw Publicznych
Szpitalna 5 / 22
00-031 Warszawa
tel.: (022) 556 42 89
faks: (022) 845 68 63

Partnerzy: