BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

doradcy zawodowi, kadra kierownicza przedsiębiorstw, osoby zainteresowane samozatrudnieniem, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia