BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

młodzież, osoby chore psychicznie, osoby niepełnosprawne

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody zwiększania dostępności kształcenia osób o specjalnych potrzebach, w tym osób niepełnosprawnych


Strona internetowa projektu

http://www.progres-equal.eu

Administrator

Fundacja Domus Europaea
Mieczysława Pożaryskiego 53
04-632 Warszawa
tel.: (022) 789 90 06 w. 195
faks: (022) 789 90 06

Partnerzy: