BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

bezrobotni, firmy MŚP, instytucje okołobiznesowe, instytucje rynku pracy, kadra kierownicza przedsiębiorstw, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w środowisku lokalnym, Platformy e-learningowe