BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

absolwenci szkół średnich i wyższych, kadra kierownicza przedsiębiorstw, osoby 45+, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby zagrożone utratą pracy, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Programy szkoleniowe dla osób 50+