BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

bezrobotni, firmy MŚP, opiekunowie dzieci i osób zależnych, osoby 45+, pracodawcy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia, Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego


Strona internetowa projektu

http://www.eppr.pl

Administrator

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel.: (085) 652 50 62
faks: (085) 652 50 62

Partnerzy: