BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

firmy MŚP, opiekunowie dzieci i osób zależnych, pracodawcy

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia, Rozwiązania ułatwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego