BAZA REZULTATÓW | OPIS PROJEKTU


Projekt - słowa kluczowe

Beneficjenci:

firmy MŚP, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe, pracodawcy, pracownicy Małych i Średnich Przedsiębiorstw, samorząd lokalny

Zakres tematyczny wg kryteriów PO KL:

Metoda pracy socjalnej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Metody promowania i wdrażania elastycznych form zatrudnienia