BAZA REZULTATÓW | PRODUKTY SZKOLENIOWE


Nazwa rezultatu szkoleniowego Zintegrowany model utrzymania na rynku pracy pracowników 45+, oparty na metodologii jobcoachingu

Produkty Szkoleniowe


Rezultat został przygotowany w ramach PIW EQUAL

Numer projektu F0607

Czy rezultat jest rekomendowany przez eksperta: tak

Czy rezultat może być stosowany bez wsparcia finansowego: nie

Region testowania: Łódzkie