BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Agnieszka Lenartowicz-Łysik

Dziedzina

Organizacja i realizacja procesu rekrutacji osób bezrobotnych (w organizacji nie będącej powiatowym urzędem pracy).

Opis roli i zadań

Członek Zespołu Roboczego - przedstawiciel Partnera odpowiedzialnego za rekrutację beneficjentów ostatecznych.

Projekty


Dane kontaktowe

Agnieszka Lenartowicz-Łysik
Region Śląsko-Dąbrowski NSZZ ?Solidarność?

Ul. Floriana 7
40-286 Katowice

tel.: (032) 253 73 73
zagraniczne@solidarnosc-kat.pl