BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Paweł Wdówik

Dziedzina

Adaptacja podręczników do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku.

Opis roli i zadań

- koordynacja merytoryczna projektu,
- opracowanie wytycznych do adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji brajlowskiej,
- prowadzenie wykładów z Technik komputerowych w ramach Podyplomowych studiów dla nauczycieli języka angielskiego pracujących z osobami z dysfunkcja wzroku.


Dane kontaktowe

Paweł Wdówik
Uniwersytet Warszawski, Biuro ds. Osób Niepelnosprawnych

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel.: (022) 55 24 227
pawel.wdowik@uw.edu.pl