BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Marcin Smala

Dziedzina

- programy i metodyki szkoleń aktywizujących dla osób bezrobotnych;
- upowszechnianie rezultatów za pośrednictwem wizyt studyjnych i warsztatów dla potencjalnych partnerstw.

Projekty


Dane kontaktowe

Marcin Smala
Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Mariacka 1
40-014 Katowice

tel.: (032) 206 98 43 w. 30
msmala@frdl.katowice.pl