BAZA REZULTATÓW | KARTA EKSPERTA


Hanna Borys - Maluchnik

Dziedzina

Szkolenia osób niepełnosprawnych do zatrudnienia w obszarze turystyki - „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodo-wych dla beneficjentów ostatecznych do zatrudnienia w obsza-rze turystyki".

Projekty


Dane kontaktowe

Hanna Borys - Maluchnik
Suwalska Izba Rolniczo ? Turystyczna, Centrum Wypoczynku Edukacji i Rehabilitacji ? Maniówka.

Nowa Wieś 9
16-402 Suwałki

tel.: (087) 565 63 55, 566 58 72
maniowka@suwalki-turystyka.info.pl